FLOWii POHODA Connector

Vystavujete faktury ve FLOWii a na účtování používáte ekonomický software POHODA? Nový konektor zajistí online propojení těchto dvou programů tak, že se budou partneři a doklady automaticky kopírovat do programu POHODA. Díky konektoru už nemusíte dělat manuálně exporty a importy dokladů, vše bude fungovat online a automatizovaně.

Instalace Connectoru a úvodní konfigurace

 • Vytvořte si složku např. s názvem FLOWii. Tato složka musí mít práva k zápisu pro uživatele, pod kterým se bude Connector manuálně nebo automaticky (prostřednictvím Windows Scheduler) spouštět.
 • Soubor FLOWii.zip rozbalte do vytvořené složky.
 • Ve vytvořené složce otevřete příkazový řádek a v konfiguračním režimu s parametrem / config: spusťte program FLOWii.

 • Při prvním spuštění programu s parametrem / config: bude potřebné do programu zadat nastavení FLOWii a POHODA mServeru:

a) Přístupové údaje do FLOWii API

 • Jméno uživatele
 • Heslo uživatele
 • API klíč pro zadaného uživatele

b) Přístupové údaje ke POHODA mServer

 • mServer URL s číslem portu http://127.0.0.1:444/xml
 • Jméno uživatele v ES POHODA pod kterým se budou data synchronizovat
 • Heslo uživatele v ES POHODA
 • IČO účetní jednotky na kterou je vytvořen POHODA mServer

Při zadání hesla a uživatele pro Flowii a POHODA mServer se hesla nezobrazují na obrazovce.

 • Po zadání odpovědi se ve složce vytvoří konfigurační soubor s názvem config.txt. Hesla nejsou zadány v čitelné formě a jsou šifrována pomocí AES 256, proto je nelze měnit přepsáním v konfiguračním souboru config.txt.

Změna konfigurace

 • Zadané parametry konfigurace lze po úvodní konfiguraci programu (tj soubor config.txt již existuje) a dalším spuštění program FLOWii změnit.
 • Pro změnu jednotlivých parametrů odpovězte prostřednictvím tlačítek “a” nebo “n”.

Fungování Connectoru

 • Při prvním spuštění program vyžádá všechny adresy a dokumenty ze systému FLOWii.
 • Při dalších spuštěních program vyžádá adresy a dokumenty vytvořené od posledního spuštění programu.
 • Adresy a dokumenty se importují do Ekonomického systému POHODA prostřednictvím nastaveného POHODA mServera.

Používané a vytvářené externí soubory

 • config.txt – konfigurace programu (nastavení FLOWii API a pohodu mServera)
 • log.txt – log soubor (na tomto místo se zaznamenávají veškeré činnosti, které program vykonal)
 • lastrun.txt – na tomto místě se zapíše čas posledního spuštění programu ve formátu UNIX epoch
 • response-yyyy-MM-dd-HH-mm-ss.xml – odpověď z mServera na import
 • companies.zip – poslední stažené kontakty z FLOWii
 • documents.zip – poslední stažené dokumenty z FLOWii
 • pohoda_partner_export_dd.M.yyyy.xml – poslední rozzipované kontakty z FLOWii
 • pohoda_document_export_dd.M.yyyy.xml – poslední rozzipované dokumenty z FLOWii

Reset Connectoru

 • pokud si přejete aby program opět stáhl všechny kontakty a dokumenty z FLOWii najednou, jako při prvním spuštění, smažte ze složky soubor lastrun.txt
 • pokud si přejete zadat na nově celou konfiguraci program, smažte soubor config.txt ze složky (POZOR! - existující konfigurace FLOWii API a POHODA mServera bude smazána)

Možnosti spouštění

 • Manuálně spuštěním FLOWii.exe (např. Přes průzkumník)
 • Manuálně z Ekonomického systému POHODA E1 pomocí volání souboru FLOWii.exe prostřednictvím externího nástroje
 • Automaticky ve zvoleném čase - nastavením přes Windows Scheduler

Cena connectoru: 169 EUR / ročně bez DPH. V ceně jsou zahrnuty technické aktualizace.

Technické poradenství: 30 EUR / hod. bez DPH.

V případě zájmu nám prosím napište na support@flowii.com