Export zobrazených sloupců

Nový typ exportů do excelu umožňuje vytvořit export dat ze zobrazených sloupců v konkrétní evidenci. Například, pokud máte v evidenci Fakturace zapnuty sloupce s názvem Splatnost, Číslo, Stav, Partner, Celkem bez DPH, Zbývá uhradit, Variabilní symbol, FLOWii vyexportuje jen data z těchto sloupců.

Zobrazení čísla a názvu zakázky na dokladu

Při exportu dokladu do PDF (například faktury) si můžete nyní zvolit, zda chcete na tištěném dokumentu zobrazit číslo zakázky a/nebo název zakázky.

Zobrazení čísla zakázky při práci se záznamem

Párujete doklad se zakázkou? Pro zlepšení přehlednosti jsme k názvu zakázky zapracovali zobrazení čísla zakázky. Funkce zobrazení čísla zakázky je rozšířena napříč všemi formuláři, ve kterých se nachází pole Zakázka. Například při vytváření a editaci úlohy, události, příjmu/výdaje, obchodního případu, jakéhokoli dokladu v evidenci fakturace a sklad. Jako příklad níže uvádíme zobrazení čísla zakázky při editaci faktury.

Zobrazení informace o čísle zálohové faktury na ostré faktuře

Po vystavení ostré faktury z zálohové faktury se od nynějška do ostré faktury přenese i číslo zálohové faktury, ze které byla vytvořena. Zároveň se číslo předd. faktury přenáší do xml exportu do ekonomického systému Pohoda.

Nový sloupec v evidenci Úkoly

Pracujete s úkoly a zakázkami zároveň? V evidenci úlohy si nyní můžete aktivovat nový sloupec Termín zakázky.

Rozšíření API - možnost exportu stavu na skladě

V naší API dokumentaci naleznete novou funkci, díky které lze vytvořit export stavu na skladě do excelu. Jedná se o funkci, kterou naleznete také ve webové aplikaci v evidenci Sklad -> Export -> Stav na skladě.