Filtrování obchodních případů podle data aktivity

V evidenci Obchodní případy přibyl nový filtr podle datumu aktivity. Aktivitou se rozumí událost (setkání, telefonát, email), nebo úkol. Pokud například potřebujete zobrazit ty obchodní případy, ve kterých byla provedena aktivita za poslední měsíc, klikněte na filtr S aktivitou -> poslední -> měsíce -> 1. Pokud tento filtr zkombinujete s filtrem Odpovědný, zjistíte, v jakém počtu obchodních případů měl zodpovědný aktivity za konkrétní období.

Rozšíření exportu partnerů do excelu

Partnery si můžete z FLOWii kdykoli vyexportovat, to už dávno víte. Novinkou je, že se v exportu zobrazí u kontaktní osoby i informace o tom, zda odebírá newsletter nebo ne.

Úprava notifikací z banky

Máte propojeno FLOWii s vaší bankou? Při automatickém vytvoření příjmu nebo výdaji se do FLOWii již nepřenese informace o zůstatku na bankovním účtu. Banka totiž tuto informaci v emailové notifikaci zasílá. Po diskusi s našimi uživateli jsme se rozhodli tuto informaci do poznámky k příjmu/výdaji již nadále nepřenášet. K financím mohou mít přístup i uživatelé, pro které by tato informace měla zůstat neveřejná.