Novinky v září přináší několik vylepšení v evidenci zakázek, financích a fakturaci.

Import partnerů včetně volitelných polí

Import partnerů jsme rozšířili o možnost importu dat do Vámi vytvořených volitelných polí. V případě, že jste si vytvořili vlastní volitelná pole v partnerech a potřebujete importovat data, FLOWii Vám to díky nejnovější aktualizaci umožňuje.

Postup importu partnerů s volitelnými poli

1. Otevřete si evidenci Partneři - Více - Import z excelu.

2. Stáhněte si soubor do počítače a vyplňte údaje, které potřebujete naimportovat. V případě, že importujete data do volitelných polí bude potřeba přidat do souboru nové sloupce s názvem volitelných polí. Název volitelného pole ve sloupci musí být stejný jako je ve FLOWii.

Nový filtr v zakázkách

Nový filtr v zakázkách umožňuje rozsáhlejší možnosti filtrování zakázek podle příjmů a výdajů. Můžete si vyfiltrovat například zakázky, v nichž jsou přiděleny nebo nepřidělené příjmy a výdaje.

Postup aktivace a zobrazení filtru

Otevřete si Filtry v levé části obrazovky - Přizpůsobit filtry - označte filtr Příjem a Výdaj - potvrďte OK.

Nový filtr ve fakturaci

Nový filtr ve fakturaci umožňuje zobrazit doklady podle stavu zakázek. Potřebujete zobrazit faktury po splatnosti, které jsou přiděleny k dokončeným zakázkám? Nový filtr Vám to umožní.

Postup aktivace a zobrazení filtru

Otevřete si Filtry v levé části obrazovky - Přizpůsobit filtry - označte filtr Stav zakázky - potvrďte OK.

Nový filtr ve financích

Upravili jsme filtr týkající se středisek. V případě, že si zvolíte středisko, které má vytvořené podstřediska, tak Vám FLOWii zobrazí všechny finance střediska jakož i jeho podstřediska najednou.

Rozšíření souhrnem a sloupců v zakázkách

Sumář v zakázkách jsme rozšířili o výpočet nákladů a výnosů. Zároveň jsme přidali možnost aktivace nových sloupců - náklady a výnosy.

Děkujeme za Vaši důvěru 🙂

Aktuálně pracujeme na dalších vylepšeních ve FLOWii.