Novinky v září přinášejí několik vylepšení. Znovu jsme se snažili poslouchat naše zákazníky, protože jsme zapracovali všechno to, co bylo v našich silách 🙂

Obsah novinek

 1. Spustili jsme WooCommerce plugin - propojení FLOWii s vlastním eshopem.
 2. Přehledy ve fakturaci jsou rozšířené o nový filtr na vlastní dodavatelské firmy.
 3. Možnost vytisknout nový typ dokladu - Potvrzená objednávka.
 4. Export přijatých faktur a objednávek do účetního programu Pohoda.
 5. Možnost nastavení vlastních vzorců pro výpočet množství na skladových dokladech.
 6. Vzorové zakázky je možné založit s již dokončenou úlohou.
 7. Při importu faktur do FLOWii lze fakturu rozdělit na několik zakázek.
 8. Do volitelných polí typu text lze vložit hypertextový odkaz.
 9. Zprávy v zakázkách je možné používat v náhledu zakázky.
 10. Zobrazení čísla zakázky při práci se zakázkou.
 11. Export partnerů a obchodních případů do XML.

Spustili jsme WooCommerce plugin - prejenie FLOWii s vlastním eshopem.

WooCommerce FLOWii Connector je plugin, který v pravidelných časových intervalech obousměrně synchronizuje data mezi WordPress WooCommerce e-shopem a internetovou aplikací FLOWii. Jednosměrně z WooCommerce do FLOWii jsou importovány údaje o zákaznících a objednávkách. Opačným směrem jsou importovány údaje o produktech.

Kompletní návod jak propojit FLOWii s e-shopem WooCommerce naleznete zde - návod. Také jsme pro vás připravili i videonávody, které najdete zde - youtube.

Přehledy ve fakturaci jsou rozšířené o nový filtr na vlastní dodavatelské firmy.

Máte ve FLOWii několik vašich vlastních dodavatelských firem? Díky novému filtru v přehledech fakturace si můžete zobrazit sumární grafický přehled hodnot dokladů na konkrétní dodavatelskou firmu.

Možnost vytisknout nový typ dokladu - Potvrzená objednávka.

Potřebujete zákazníkovi vytisknout nebo zaslat potvrzenou objednávku? Postačuje změnit stav přijaté objednávky na schválena a následně dát objednávku vytisknout nebo zaslat emailem. Název objednávky se změní na Potvrzená objednávka.

Export přijatých faktur a objednávek do účetního programu Pohoda.

Pracujete v programu Pohoda a zároveň si evidujete přijaté faktury a objednávky ve FLOWii? Pomocí nového exportu ve FLOWii si můžete jednoduše vyexportovat přijaté faktury, přijaté a vydané objednávky do .xml souboru a následně tento soubor importovat do účetního programu Pohoda. Tuto funkci jsme zapracovali i do API. Exporty a importy můžete realizovat manuálně nebo si celý proces automatizujte online.

Možnost nastavení vlastních vzorců pro výpočet množství na skladových dokladech.

Vyrábíte a následně prodáváte zboží, jehož množství potřebujete vypočítat na základě zadaných parametrů? Nastavte si vlastní vzorce pro výpočet množství zboží a zjednodušte si vystavování skladových dokladů.

Pro lepší pochopení nastíníme jednoduchý příklad.

Vyrábíte a řežete mramorové desky. Jednotková cena mramorové desky je 500 EUR. Zákazník si od vás objedná mramorovou desku v rozměrech: délka 6 000 mm a šířka 2000 mm. Při vytváření skladové výdejky nebo skladové příjemky postačuje zadat rozměry, které si váš zákazník objednává a FLOWii ve vystaveném dokladu automaticky přepočítá rozměr mramorové desky na množstevní jednotku, v tomto případě m2. Výhodou je, že nemusíte množství zboží přepočítávat ručně. Vyhnete se tak případným nepřesnostem.

Jak vytvořit vlastní vzorec na zboží?

Postup: Přejděte do evidence Zboží a služby -> klikněte na existující zboží nebo vytvořte nové zboží kliknutím na znaménko "+ Nové zboží, služba" -> klikněte na znaménko "+" v části Vzorec -> zadejte parametry vzorce.

Název vzorce jsme v uvedeném příkladu zvolili Plocha mramor, přičemž proměnné při výpočtu budou délka a šířka mramoru v milimetrech. Zadáme funkci / vzorec (a * b) / 1000000.

Jak přepočítat množství zboží podle vzorce na dokladu?

Postup: Přejděte do evidence Sklad -> klikněte na "+ Nový doklad" -> vyplňte fakturační údaje -> klikněte na "+ Přidat položku" -> klikněte na "Vypočítat" -> zadejte parametry a potvrďte tlačítkem OK.

Vzorové zakázky je možné založit s již dokončenou úlohou.

Vzorové zakázky bylo možné zakládat pouze s úkoly, které byly ve stavu čeká. Zpřístupnili jsme možnost založit vzorové zakázky s úkoly, které jsou ve stavu dokončeno.

Při importu faktur do FLOWii lze faktury rozdělit na několik zakázek.

Import dokladů do FLOWii jsme rozšířili o možnost rozdělení hodnoty dokladu na několik zakázek. Díky této funkcionalitě si můžete při importu rozdělit fakturu v hodnotě například 1000 Kč na několik zakázek následovně: zakázka 1 = 500 Kč, zakázka 2 = 300 Kč, zakázka 3 = 200 Kč. Po úspěšném importu faktur se jednotlivé částky zobrazí na konkrétních zakázkách na záložce Finance.

Postup:

 1. V evidenci Fakturace klikněte na ikonku Více -> Import dokladů -> Uložte si do počítače tabulku v excelu.
 2. Vyplňte tabulku v excelu podle instrukcí a následně data importujte do FLOWii.

Do volitelných polí typu text si můžete vložit hypertextový odkaz.

Máte nastaveny vlastní volitelné pole ve FLOWii? Volitelná pole můžete využít v případě, pokud potřebujete v partnerech, obchodních případech, zakázkách nebo úkolech evidovat údaj, na který není v těchto evidencích vytvořené pole. Jednoduše si vlastní pole navrhnete, vyberete si formát a název. Na závěr tohoto kroku si zvolíte, zda potřebujete volitelné pole zobrazit v exportech, sloupcích a filtrech. Evidence se touto funkcí stávají mnohem flexibilnější, protože si je můžete nastavit podle vlastních představ.

Ve FLOWii přibyla možnost vložení webové adresy do volitelného pole s aktivním proklikem. Do volitelného pole typu text postačuje zadat adresu webové stránky a hypertextový odkaz se vytvoří automaticky. Jako příklad jsme vytvořili volitelné pole v evidenci Partneři s názvem "Webstránka". Toto volitelné pole jsme si dali zobrazit ve sloupcích. Webové stránky partnerů máme ihned k nahlédnutí a můžeme si je jedním kliknutím i zobrazit.

Zprávy v zakázkách je možné používat v náhledu zakázky.

Zprávy v zakázce můžete sledovat, přijímat a odesílat přímo z náhledu zakázky na pravé straně obrazovky. Tato úprava vám také pomůže rychleji nahlížet do zpráv v jednotlivých zakázkách, protože si nebudete muset každou zakázku otevírat zvlášť.

Zobrazení čísla zakázky při práci se zakázkou.

Drobné ale pro některé firmy důležité vylepšení, které umožňuje zobrazovat číslo zakázky při samotné práci se zakázkou. Číslo zakázky se vám v hlavičce zobrazí vždy, bez ohledu na to, na které záložce se aktuálně nacházíte.

Export partnerů a obchodních případů do XML

Aktuálně je možné partnery a obchodní případy vyexportovat do Excelu a XML. Novinkou je právě export do XML, který jsme zakomponovali i do API (partneři, obchodní případy).

Oprava drobných chyb

Ve FLOWii jsme kromě několika vylepšení opravili několik drobných chyb. Věnovali jsme se optimalizaci aplikace a bezpečnostním úpravám.

Děkujeme za vaši důvěru 🙂

Aktuálně pracujeme na dalších vylepšeních ve FLOWii.