Při práci s úkoly jsme rozšířili možnosti nastavení přístupových práv. Od této chvíle lze nastavit, zda uživatel může vidět/nevidět úkoly ostatních lidí. Pokud je vidí, můžete mu nastavit, zda může ostatním uživatelům úkoly přidávat, editovat a mazat. Také je možné povolit nebo naopak nepovolit editaci časových intervalů činností na úloze. Například, pokud si nepřejete, aby se již odpracovaný čas na činnostech v úloze dodatečně editoval nebo měnil.

Nové nastavení naleznete v evidenci uživatelů. Konkrétně je třeba kliknout na Firma -> Uživatelé -> otevřete si uživatele -> Přístupová práva -> Úkoly.