Nejnovější aktualizace přináší několik úprav týkajících se změn sazeb DPH.

V České republice budou od roku 2024 jen dvě sazby DPH. Základní sazba DPH zůstane na úrovni 21%. Snížená sazba bude na úrovni 12%.

Vzhledem k těmto změnám jsme ve FLOWii zapracovali následující:

  • možnost vytvořit doklad s novými i starými sazbami DPH,
  • možnost vytvořit doklad s libovolnou sazbou DPH. Například pokud vystavujete faktury v režimu OSS a potřebujete uvést sazbu daně platnou ve státě spotřeby (stát odběratele),
  • vizuální upozornění na jiné než systémové sazby DPH.

Vytvoření dokladu s novými sazbami DPH

Uživatelé FLOWii v České republice budou mít od 1.1.2024 změněny sazby DPH při tvorbě dokladů (např. faktur, cenových nabídek, ...). Nově budete moci vystavit doklad s novými sazbami DPH. Konkrétně se sazbou DPH 21% a 12%.

Ponechali jsme také možnost vystavit doklad se starými sazbami DPH ve výši 15% a 10%. Tyto sazby je třeba manuálně vepsat do koloky "DPH (%)".

Sazbu DPH na dokladu si změníte velmi jednoduše. Stačí kliknout na kolonku "DPH (%)" a sazbu vyberete ze seznamu nebo vepíšete sazbu do kolonky manuálně.

Vytvoření dokladu s libovolnou sazbou DPH

Potřebujete vystavit fakturu se sazbou DPH, která je platná ve státě spotřeby (odběratele)? Při vytváření dokladu uveďte sazbu daně platnou ve státě spotřeby (odběratele) podle toho, jaký typ zboží nebo služby fakturujete.

Sazby DPH v EU naleznete zde: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/vatSearchForm.html

Vizuální upozornění na jiné než systémové sazby DPH

Přidáváte k položkám jinou než systémovou sazbu? FLOWii na to upozorní zvýrazněním vlastní sazby oranžovou barvou.

Tip na závěr - Aktualizace ceníku zboží a služeb

Používáte evidenci Zboží a služby? Pokud potřebujete hromadně změnit sazbu DPH na ceníkových položkách, doporučujeme, abyste si ceník zboží a služeb vyexportovali do Excelu, následně upravili sazby podle potřeb a provedli aktualizační import.

Děkujeme, že jste s námi! 🙂