Čas k termínu úkolu a termínu činnosti na úkolu

Plánujete úkoly sobě nebo i kolegům? K úloze můžete vybrat kromě termínu už i čas. Tuto funkci jsme přidali ik činnostem na úloze. To znamená, že pokud na úloze pracuje více lidí, každý z nich si může k činnosti vybrat kromě termínu i konkrétní čas.

Termín a čas na úloze, nebo na činnosti na úloze se přenáší do Google kalendáře. Samozřejmě za podmínky, že máte FLOWii propojeno s Google kalendářem.

Náhled č. 1 - zobrazení termínu a času na nástěnce

Náhled č. 2 - zobrazení termínu a času na úloze

Náhled č. 3 - zobrazení termínu a času činností na úloze

Rozšíření API o export stavu na skladě do formátu XML

Máte propojeno FLOWii s eshopem nebo jiným online nástrojem? Prostřednictvím API lze vytvořit export stavu skladu do formátu XML.