V první řadě bychom velmi rádi popřáli všem zákazníkům FLOWii šťastný nový rok. Ať vás provází pevné zdraví, pohoda a pracovní úspěchy!

Právě vy nás motivujete se neustále zlepšovat a zároveň inovovat FLOWii. Za to vám všem ze srdce děkujeme.

Ná závěr roku 2016 jsme zveřejnili aktualizaci a nové funkcionality můžete využívat již dnes. Novinky jsou následující:

Evidence fyzických osob jako klientů + hlavní kontaktní osoba partnera je hned na první kartě

Pokud mezi vaše zákazníky nepatří jen firmy, ale i fyzické osoby, tak vás aktuální novinka potěší. Ve FLOWii můžete evidovat a zároveň vytvářet databázi fyzických osob jako klienty. Zároveň jsme zjednodušili přidávání hlavní kontaktní osoby k partnerovi. Samozřejmostí je i vytváření dokladů, obchodních případů a zakázek k fyzickým osobám.

Evidence fyzických osob jako klientů


Docházkový terminál přístupný i offline

Využíváte docházkový terminál FLOWii? Už se nemusíte bát slabého signálu, nebo úplného výpadku internetového připojení, který může mít za následek nutnost dodatečného zapisování informací o docházce zaměstnanců. Docházkový terminál funguje i offline. Pro využití offline docházkového terminálu je třeba si nejprve vymazat aplikaci a následně nainstalovat nejnovější verzi aplikace docházkového terminálu.


Zobrazení Obchodního případu a Zakázky přímo v seznamu úkolů na nástěnce

Pro lepší přehlednost jsme rozšířili nástěnku ve FLOWii. Na nástěnce se zobrazuje název Obchodního případu a Zakázky.

Zobrazení Obchodního případu a Zakázky


Stavy cenové nabídky a přijatých objednávek

Zlepšili jsme práci s cenovými nabídkami a přijatými objednávkami. K cenovým nabídkám a přijatým objednávkám máte možnost evidovat aktuální stav: čeká na schválení, schválena, zamítnuta. Stavy cenových nabídek a přijatých objednávek si můžete ve Fakturaci jednoduše vyfiltrovat a mít tak lepší přehled.

Stavy cenové nabídky a přijatých objednávek


Zaevidování závazku (plánovaného výdaje)

Přidali jsme možnost evidence výdajů (přijatá faktura, nájem, a podobně), který ještě není uhrazen, je tedy jen plánovaný. Díky této funkci, budete mít vždy přehled o budoucích výdajích a můžete efektivněji plánovat cashflow vašeho podniku.

Zaevidování závazku (plánovaného výdaje)


Nové přístupové právo - schování dohodnuté ceny na zakázce

Přidali jsme možnost schování dohodnuté ceny na zakázce. Funkci využívají zejména majitelé nebo ředitelé firem, kdy cena zakázky má být před zaměstnancem, nebo odpovědným pracovníkem skrytá.

Nové přístupové právo - schování dohodnuté ceny na zakázce