Interní číslování přijatých faktur

Při vytváření přijaté faktury můžete využít dvě nové funkce. První z nich je, že si ke každé přijaté faktuře můžete zaevidovat vlastní interní číslo. Druhou funkcí jsou vlastní číselné řady, které si můžete vytvořit k internímu číslování přijatých faktur. Interní číslo na přijaté faktuře vytvořené ve FLOWii se prostřednictvím XML exportu přenese i do ekonomického systému Pohoda.

Zobrazení interního čísla na přijaté faktuře

Nastavení číselné řady k přijatým fakturám

Stav na skladě při vytváření dokladu

Při přidávání skladové položky do dokladu (skladová příjemka, skladová výdejka, faktura, ...) se pod položkou zobrazí i aktuální stav položky na skladě.

Barevné rozlišení příjmů a výdajů ve finančních sumářích

V sumářích v evidenci Finance jsme barevně rozlišili zisk a ztrátu. Zisk se zobrazuje zelenou barvou, ztráta červenou.

Sumář odpracovaného času

V úloze na záložce Skutečné trvání jsme zobrazili skutečně odpracovaný čas na úloze. Sumář jsme zároveň přidali i pod sloupec Skutečné trvání. Díky tomuto drobnému vylepšení si už nebudete muset manuálně počítat skutečně odpracovaný čas na činnostech. Sumář se zároveň přepočítá vždy podle zvolené činnosti.

Na čem aktuálně pracujeme?

Seznam vylepšení, na kterých aktuálně pracujeme naleznete zde -> ve vývoji.

Děkujeme, že jste s námi 🙂