Aktualizace ceníku zboží a služeb prostřednictvím importu

V evidenci Zboží a služby jsme rozšířili možnosti importu. Nejnovější aktualizace přináší tři různé způsoby, které vám usnadní import zboží a služeb. Při importu dat si můžete vybrat, zda chcete duplicitní data přeskočit, doplnit nebo aktualizovat.

Další pomůckou importu jsou nové chybové hlášky, které vás upozorní na nesprávně vyplněnou buňku v importu (např. Řádek č. 6 - nesprávně vyplněné Číslo a nevyplněné povinné pole Název).

Zobrazení podkategorie ve financích zakázky

Na záložce Finance v zakázce se k příjmu a výdaji zobrazuje nejen kategorie ale také podkategorie. Informaci o podkategorii naleznete v závorce hned vedle kategorie.

API - rozšíření informací ke kontaktním osobám

Prostřednictvím API lze přidat a načíst titul před/za jménem, ​​pozici, jiný kontakt a poznámku ke kontaktní osobě na partnerovi. Změny v API naleznete zde - https://flowiiapi.docs.apiary.io/#reference/partners/partner-list/create-partner