Chcete vytvárať faktúry online a mať ich na jednom mieste? Fakturácia FLOWii vám okrem faktúry vystaví cenové ponuky, dodacie listy a ďalšie doklady súvisiace s fakturáciou. Pri vystavovaní preddavkovej alebo klasickej faktúry sa vám na doklade zobrazí QR kód, čím zákazník zaplatí vašu faktúru jednoduchšie a rýchlejšie.

Keď dochádza na platenie faktúr, nie každý má s platbou naponáhlo. Prirodzene, keďže vypisovanie čísla účtu či správneho variabilného symbolu je strašiakom pre mnohých. Akýkoľvek preklep znamená omeškanú úhradu. To všetko sa však s QR kódom na faktúre zmenilo.

Čo je to QR kód?

QR kódy (Quick Response) dnes patria medzi najobľúbenejšie spôsoby platenia a populárne sú už aj u nás. Prakticky ich už využíva takmer každá firma. QR kódy sa na faktúrach začali objavovať postupne. Čím viac ich dodávatelia účtovného alebo iného softvéru zavádzali, tým viac rástol aj záujem o tieto platby.

Mnohí si na skenovanie QR kódov zvykli. Napokon vloženie QR kódu je iba o zaškrtnutí vo vzhľade generovaných faktúr. Práve využívaním tohto spôsobu sa môžete postarať o to, aby vaši zákazníci platili faktúry bezchybne, rýchlo a hlavne načas.

Faktúry online vystavujete a odosielate zo systému

Online fakturácia s FLOWii vám umožňuje nielen vystaviť doklady a faktúry online, ale môžete ich priamo posielať zo systému. Navyše sa vám vo faktúre rovno vygeneruje aj QR kód, čím zákazník pri úhrade nemusí prepisovať komplikované platobné údaje z faktúry. Platba prevodom prostredníctvom mobilnej aplikácie banky dnes dokonca patrí medzi najrozšírenejšie.

Zákazník si jednoducho zapne aplikáciu svojej banky, zvolí si QR platbu, telefónom zaostrí na QR kód na faktúre, čím sa do platobného príkazu vyplnia všetky dáta konkrétneho účtu. Platba následne odchádza na úhradu do niekoľkých sekúnd.

Ako funguje fakturácia online s FLOWii?

Kedy sa QR kód zobrazuje na vašej faktúre?

Rôzne účtovné programy vkladajú QR kód na faktúru automaticky. Pokiaľ si QR kód generujete sami, nie je to žiadna veda. Ak vystavujete faktúru online vo FLOWii a chcete, aby sa vám na nej zobrazil QR kód, skontrolujte, či máte na faktúre vyplnené nasledujúce informácie:

  • štát dodávateľa
  • štát odberateľa
  • spôsob úhrady - bankový prevod
  • splatnosť
  • účet
  • variabilný symbol

Pri vystavovaní preddavkovej alebo klasickej vydanej faktúry si nájdete QR kód v pravej dolnej časti dokladu. Celý proces vytvorenia faktúry je jednoduchý a intuitivný. Výhodou tiež je, že v každej faktúre môžete podľa potreby doplniť vlastný doplňujúci text.

Na faktúre zvoľte spôsob platby Prevodný príkaz. V prípade, ak je váš odberateľ z Českej republiky, QR kód sa vygeneruje tiež s prispôsobením českej banke. Faktúry s QR kódom sú samozrejme vo FLOWii prístupné aj českým zákazníkom.

Aké sú výhody QR kódu na faktúrach?

Okrem rýchlej platby QR kód umožňuje aj jednoduchšie vkladanie faktúry do evidencie. Tým uľahčujete prácu nielen platiacim zákazníkom, ale aj účtovníkom, ktorí faktúry evidujú v systéme. Spravovanie dokladov tak vašim zamestnancom nezaberá veľa času. Online fakturácia je jednoduchá, efektívna a ušetríte ňou aj značný priestor vo vašej kancelárii.

QR kód sa dnes využíva doslova masovo mnohými firmami a inštitúciami

Prepojte online faktúry so skladom i s CMR

FLOWii umožňuje, aby ste pod jedným účtom mohli spravovať viacero dodávateľských firiem. Či už ide o faktúry alebo ďalšie doklady, môžete ich priamo prepojiť so zákazkami, ktorých evidujete. Aj vďaka tomu budete mať väčší prehľad o financiách v rámci svojich projektov. Systém navyše každú faktúru automaticky priradí k zákazníkovi, ku ktorému si cez CRM systém môžete zaznamenať aj rôzne pracovné úlohy a ďalšie pripomienky.

Ak máte v systéme aspoň jedného používateľa, faktúry online vystavujete bez obmedzení a zadarmo. Všetky faktúry a doklady máte na jednom mieste a ak sa chcete pozrieť, akú cenu ste naposledy ponúkli zákazníkovi, nájdete ju ihneď v systéme.

Faktúry online môžete prepojiť aj so skladom. Z vydanej faktúry veľmi jednoducho vytvoríte skladovú výdajku a z prijatej faktúry dokážete vytvoriť skladovú príjemku.

Málokto už dnes trávi čas vypisovaním údajov pri úhrade do internet bankingu. QR kód tak veľa rieši pre firmy i pre samotných zákazníkov. Ako firma faktúru vygenerujete, odošlete a zákazník ju jednoduchým naskenovaním QR kódu môže hneď uhradiť.

Petra Nagyová