Logistika dobře řízeného skladu spočívá především v rychlosti přípravy a expedování vybraných položek. Mnozí manažeři skladů dnes volají po vyšší efektivitě. Přečtěte si pár dobrých tipů, jak snížit čas odběru ve skladu a doručit zboží co nejrychleji ke konečnému zákazníkovi.

Jaká je efektivita vašeho skladu?

Vidět malé a středně velké sklady zápasit se špatnou efektivitou není nic neobvyklého. Mnozí manažeři skladů po důkladné analýze skladových operací přiznávají, že jde o jeden z častých problémů, který pramení z nedostatku standardních procesů a specializace v rámci skladu.

V plnění procesu elektronického obchodu je příjem na sklad úplně prvním krokem, i proto by měl být bezproblémový a přesný. Ten zahrnuje doručování, vykládání i skladování zásob ve skladu. Identifikace chyb a nesrovnalostí na začátku přijímání položek pomáhá předcházet větším problémům při vychystávání, balení nebo expedici zboží. Je proto důležité, aby si podniky uvědomily výhody dobře zavedeného přijímacího procesu.

Jak zefektivnit proces příjmu ve skladu?

Zlepšení přijímání zboží začíná nastavením interních změn řízení skladu. Vyzkoušejte několik osvědčených postupů, které byste měli dodržovat během procesu přijímání zboží:

  • Implementujte moderní systém řízení skladu (WMS)

Příjem zboží zahrnuje řadu procesů, které mohou být časově náročné a únavné. Manuální sledování a dokumentování úkolů, jako je pohyb zásob, dostupnost práce a vybavení a podrobnosti o produktu, může vést ke zbytečným chybám.

Moderní řešení skladového softwaru mohou podnikům pomoci v automatizaci a optimalizaci všedních úkolů a ve snížení zbytečných chyb. Implementace skladového systému pomáhá efektivněji plánovat pohyb zásob, aby se předešlo přeplnění skladů a nadměrnému zásobování. Na druhé straně může také předvídat potenciální situace vyprodání zásob a automaticky spouštět objednávky k doplnění.

  • Dejte si záležet na předběžném příjmu

Zefektivnění přijímacího procesu na sklad začíná dlouho předtím, než první kamion vůbec vyrazí na cestu do vašeho skladu. Vždy, když je to možné, sdělte odesílatelům a dodavatelům vaše jasné a konkrétní požadavky na příjem.

Zohledněte vše od postupů vykládání nákladu až po požadavky na balení. To zahrnuje informace na štítku nebo přijatelnou velikost balíku, čímž se zajistí, že položky budou připraveny k přesunu a budou hned po příjezdu zorganizovány.

Vytvoření registračního systému pro přijaté položky pomocí označování čárovým kódem je dnes již nutností a přispívá k efektivní správě zásob. Pomocí systému pro řízení skladů skenery čárových kódů nebo mobilní zařízení zboží identifikují a zaevidují. Takto získaná data se automaticky nahrávají do vašeho ERP systému, čímž eliminujete časově náročné manuální zadávání údajů často náchylné k chybám.

  • Zaškolte své zaměstnance

Školení by mělo být nejvyšší prioritou před provedením významných změn ve způsobu přijímání zboží na sklad. To zahrnuje investice do vhodných vzdělávacích programů, zajištění jasných metod řízení, podporu otevřené komunikace a podporu zpětné vazby zaměstnanců. Pokud školení není efektivní, pravděpodobně vám vzniknou velké náklady na opravu chyb.

  • Máte dostatek lidí?

Mzdové náklady představují 50 až 70 procent provozního rozpočtu skladů, což z nich představuje jeho největší nákladovou položku.

Efektivní řízení pracovní síly řízené systémem zabraňuje nedostatečnému nebo nadměrnému přidělování zdrojů a pomáhá při vyrovnávání pracovního zatížení. Skladový software dokáže automatizovat efektivní řízení pracovní síly, a tím udržovat úroveň produktivity skladu či předcházet zraněním a bezpečnostním incidentům.

Na základě množství naplánovaného zboží k doručení zajistěte, aby byl k dispozici správný počet zaměstnanců, kteří vám pomohou. Aby byl proces ukládání co nejproduktivnější, zaměstnanci by měli přesně vědět, jak a kde skladovat položky. Chcete-li zvýšit efektivitu, můžete definovat úlohy skladu na základě polohy, stavu a schopností pracovníků.

  • Důkladně zkontrolujte příchozí zboží

Kontrola je stejně důležitá pro příchozí i odchozí položky. Právě zde, na začátku procesu skladování, lze nalézt problémy s prodejci, odesílateli a jinými manipulanty.


V přijímacím procesu by proto měl být k dispozici dostatek času a pracovních sil na kontrolu, aby bylo možné poskytnout přesné údaje o inventáři a nahlásit jakékoli problémy prodejci nebo odesílateli. Tímto způsobem lze podle potřeby vyhodnotit a řešit neadekvátní balení nebo zpoždění při přepravě.

Nesrovnalosti zjištěné v přijatých balících nahlaste co nejdříve. Čím rychleji budete mít položky, které potřebujete, tím rychleji může celý sklad pokračovat v provozu než obvykle.

Zefektivněte odběr ve skladu a zlepšete celkovou výkonnost

Příjem zboží je jedním z nejdůležitějších procesů pohybu zboží ve skladu. Pro dobré fungování je proto efektivní a bezchybný příjem přímo nezbytným krokem. Automatizace a digitalizace přijímacího procesu je dnes důležitější než kdykoli předtím, aby byl váš sklad synchronizován s měnící se obchodní dynamikou. To se promítne do rychlejšího obchodního růstu i vyšších příjmů.

Pořiďte si moderní skladový systém od společnosti FLOWii a zlepšete nejen proces příjmu zboží ve skladu, ale také celkové fungování skladu.

Lucia Baníková