Pracovní doba mnohým lidem nestačí k plnění jejich pracovních úkolů. I proto, že ho nedokážou využívat efektivně. Často to pramení z neuvědomování si, jakou důležitost má management času a jak může samotná firma zlepšit výkon svých lidí v téměř každém zaměstnání.

Time management může mít obrovský vliv na výkon a produktivitu na pracovišti. Nejenže z vás může udělat efektivnějšího zaměstnance, ale pomůže vám také dodržovat termíny, produkovat kvalitnější práci a rozvíjet se. Chcete-li se v práci zviditelnit a učinit další krok ve své kariéře, vyplatí se rozvíjet a zlepšovat dovednosti řízení času.

Proč je time management důležitý?

  • Čas je omezeným zdrojem

Největší důvod, proč je pro práci rozhodující časový management je ten, že bez ohledu na to, co děláte, den bude mít jen 24 hodin. Ať už plníte své povinnosti podle stanoveného plánu nebo musíte zůstat v práci, dokud se nedokončí všechny úkoly, pochopení, že váš dostupný čas je omezený, vám může pomoci pochopit jeho hodnotu. Pokud se vaše pracovní doba stane vaší prioritou, můžete dosáhnout více věcí za kratší dobu.

Například když jsou zaměstnanci disciplinovaní a přesně vědí, co mají dělat, ztrácejí méně času nečinnými aktivitami a místo toho soustřeďují svou energii na důležitější projekty.

  • Zlepšuje kvalitu odvedené práce

To, že máte dobré dovednosti v oblasti time managementu, neznamená, že byste měli pracovat celou noc, abyste dodrželi termíny. Znamená to, že efektivně hospodaříte se svým časem a rozdělujete si práci a zároveň zachováváte pravidelný spánek.

Podle výzkumu téměř polovina Američanů pravidelně spí nedostatečně nebo nekvalitně a uvádí, že to zasahuje do jejich každodenního života. Chcete-li produkovat kvalitní práci, potřebujete dobrý spánek – dobré dovednosti v oblasti řízení času vám pomohou získat odpočinek, který potřebujete.

  • Snižuje stres na pracovišti

Stres na pracovišti je jedním z faktorů, které mohou vést k vyhoření. Zároveň může negativně ovlivnit produktivitu zaměstnanců, pracovní spokojenost, náladu, rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem a pohodu.

Statistiky řízení času a produktivity odhalují, že až 43% ze zkoumaných pracovníků uvedlo, že se denně pokoušejí vyrovnat se stresem. Tento stres se vyskytuje nejčastěji u těch, kteří nemají přesný plán a podléhají úzkosti z blížících se deadlinů.

Stres na pracovišti má specifické symptomy, které jsou snadno pozorovatelné. Mohou se objevit konflikty v rámci týmů, zaměstnanci se mohou cítit unavení, časem mohou dělat chyby a jejich výkon se může snižovat. Rozvoj dovedností při řízení času zaměstnanců snižuje stres na pracovišti. Zaměstnanci se učí, jak si stanovit cíle, upřednostňovat úkoly a co nejlépe využít svůj čas.

  • Zvyšuje vaši schopnost rozhodování

Schopnosti řízení času vám pomohou vyhnout se stresu. To má silný vliv na kvalitu vašich rozhodnutí a následně ovlivňuje téměř každý aspekt vašeho života, od kariérního postupu až po vaše vztahy, přátelství a společenský život.

Když lidé spěchají a jsou nuceni dokončit práci, je pravděpodobnější, že učiní neuvážená rozhodnutí, která nebyla dobře promyšlená. Prostřednictvím efektivního řízení času se můžete vyhnout špatným rozhodnutím, která děláte, když se cítíte vystresovaní, unavení nebo pod tlakem.

  • Pomáhá osobním vztahům

Dobré dovedností v oblasti řízení času jsou nezbytné pro silné a produktivní vztahy. Čím více volného času budete trávit se svými přáteli a rodinou, tím lepší budou vaše vztahy. Budete dělat lepší rozhodnutí, budete mít lepší nápady a lidé kolem vás si toho všimnou. Silnější osobní vztahy posílí všechny aspekty vašeho života.

  • Zbavíte se zlozvyků a prokrastinace

Prokrastinace je něco přirozeného a každý člověk se s ní pravidelně setkává. Prokrastinace však může vést ke zpožděním, nedodržení termínů, konfliktům, špatné komunikaci a nízké produktivitě.

Převzetí kontroly nad svou rutinou a harmonogramem práce pomáhá vyhnout se stejným chybám, které mohou mít negativní vliv na práci. Tím, že si budete více uvědomovat čas, který máte a jak dlouho by mělo trvat dokončení určitých úkolů, můžete si stanovit dosažitelné cíle, které vám umožní zůstat na správné cestě. Znamená to také, že s větší pravděpodobností identifikujete špatné návyky. To zahrnuje věci, jako je plýtvání časem například na Facebooku, Instagramu nebo vyhýbání se práci, kterou nechcete dělat a odkládání na později.

  • Jak můžete zlepšit řízení času?

Existují různé techniky a plánovače, které můžete použít ke zlepšení svých dovedností při řízení času v práci. To zahrnuje vymýšlení rutiny a stanovení cílů a termínů, které musíte splnit. Znamená to blíže se podívat na to, jak pracujete a ve kterých oblastech se musíte zlepšit.

Pokud hledáte efektivní plánovač času, dobrou volbou může být FLOWii plánovač úloh. Online plánovač a připomínkovač úkolů umožňuje podnikatelům snadno plánovat a organizovat úkoly pro jednotlivé zaměstnance, ale i firmu jako celek. FLOWii plánovač úkolů do vaší firmy zavede pořádek a získáte aktuální přehled o tom, zda vaši zaměstnanci stíhají všechny důležité termíny.

Efektivní měření a řízení času může mít mimořádně pozitivní vliv na práci a život obecně. Věnovat čas rozvoji těchto dovedností může být velkým přínosem a může z vás učinit lepšího zaměstnance a spokojenějšího člověka.