Společnost Tech News World organizovala průzkum, ve kterém se zeptala více než 500 organizací na hlavní výhody, v které věří, že dokáží získat pomocí technologie CRM. Výsledky ukázaly, že podniky očekávají přínos softwaru CRM v několika klíčových oblastech:

Hlavním cílem firem bylo zlepšení služeb zákazníkům a jejich celkové spokojenosti. Tři nejčastěji výhody uvedené v grafu se týkají zlepšování vztahů se zákazníky.

Jak je uvedeno v nedávné zprávě o softwarovém poradenství, mezi tři nejdůležitější funkce CRM, které společnosti dnes využívají, jsou:

  • schopnost spravovat kontakty (88%),
  • schopnost sledovat interakce (80%),
  • schopnost plánovat a nastavovat připomenutí (75)%).

Studie společnosti Capterra navíc ukázala, že 47% všech oslovených uživatelů CRM uvedlo, že jejich CRM významný vliv na celkovou spokojenost zákazníka. Stejný počet uživatelů (47%) uvedlo, že jejich CRM mělo významný vliv na udržení zákazníků.

Svět jakož i způsob myšlení lidí se mění, ale budování pevných a loajálních vztahů se zákazníky a snaha o zvýšení spokojenosti zákazníků zůstávají klíčovými prioritami pro podniky na celém světě.

A to je to, co CRM dokáže dělat je nejlepší!