Ve spolupráci s business konzultantem - Igor Axamít, jsme připravili tipy od majitelů firem pro majitele firem. Tyto stručné tipy pocházejí ze schůzek poradních TAB Board (jsou použity jen se souhlasem členů TAB BOARD).

NEČEKEJTE

Je čas zanechat za sebou minulost a přijmout současnost. Nikdo nemá odpověď na to co přijde, musíme být součástí objevování toho, co funguje!

Zvažte tyto otázky:

  • Jak můžeme maximalizovat příležitosti?
  • Jak můžeme být potřebnější?
  • Jak můžeme pomoci klientům v jejich odvětví?
  • Potřebujeme šetřit peníze?
  • Nebo dělat něco lepšího?
  • Jak musíme změnit způsob prodeje?

POMOZTE SVÉMU TÝMU MYSLET JAKO MAJITEL FIRMY

Přimět váš tým, aby více přemýšlel jako majitel firmy, může být náročné, ale je to cenné, protože pak dívají na podnikání novými očima a hledají řešení.

Svůj tým jsem posunul tím, že jsem je zahrnul do zkoumání možností a pomáhal jim pochopit, proč musíme dosáhnout obchodní cíle.

HRÁT PODLE SVÝCH SILNÝCH STRÁNEK, ALE DOPLŇTE SVÉ SLABINY

Poznejte své silné stránky a pokračujte ve svém směru.

Například, pokud jste silný v oblasti rozvoje firmy, ale nemáte dostatek finančních znalostí, hledejte způsob jak najít pomoc v této oblasti.

Zaměstnejte někoho na překonání této slabé stránky, oustsourcujte tyto aktivity, nebo se s někým poraďte, aby vám pomohli s vašimi slepými místy.

A vždy se ujistěte, že posloucháte dříve, než kritizujete nebo dáváte řešení.

DELEGUJTE

Pokračujte ve zkoumání toho, jaké vaše činnosti a úkoly můžete odložit pro svůj tým.

Pomůže vám to udržet si přehled o věcech, které můžete dělat pouze vy.

Ostatním umožníte dělat věci, ve kterých jsou pravděpodobně lepší než vy.

JAK VYPADÁ 10?

Veďte upřímné rozhovory s členy týmu, když nesplňují očekávání.

Zejména pokud si je chcete udržet.

Každý chce uspět.

Zeptejte se jich tedy, jak vypadá na stupnici očekávání 10-ka?

Jaké jsou jejich nápady na řešení?

KROKY PŘI ZÁCVIKU ZAMĚSTNANCE

Při zácviku zaměstnance, aby provedl nějaký úkol, zejména při nástupu do zaměstnání, nezapomeňte vždy na 4 kroky:

  1. Pomenujte - pojmenujte úlohu, kterou chcete splnit.
  2. Vysvětlete - vysvětlete úlohu a jak to zapadá do celkového obrazu.
  3. Ukažte - Ukažte zaměstnanci správný způsob, jak udělat úkol.
  4. Trénujte - Vytvářejte "svalovou paměť" tím, že zaměstnanec vykoná úkol znovu a znovu, dokud ji zvládne.

Zní to jednoduše, ale přeskočit některý krok je recept na chaos.

Autor: Igor Amaxít, Facilitátor lídrů malých a středních firem, business coach, CEO The Alternative Board Bratislava