Jak moc si ve firmě dáváte záležet na tvorbě cenové nabídky? Tvorba cenové nabídky a její včasné zaslání zákazníkovi jsou v obchodním procesu důležité. Jasná cenová nabídka zároveň zvyšuje důvěryhodnost vaší firmy a usnadňuje klientovi rozhodování o nákupu. Každá dobře vypracovaná cenová nabídka dokáže lidi přesvědčit k nákupu a zároveň je vizitkou každé firmy. Potenciálnímu zákazníkovi poskytuje podrobné informace o cenách za vaše produkty nebo služby a zároveň s nimi odkazujete na hodnotu, která se s nimi pojí. V případě požadavků zákazníků, kteří se poptávají na cenu, je vždy důležité odpovědět co nejdříve. Na žádost klientů o cenovou nabídku reagujte co nejrychleji a adresně. Chcete-li si získat důvěru zákazníků, zajistěte, aby byla vaše cenová nabídka přehledná, přesná a jasně strukturovaná. Měla by být profesionální a měla by působit konzistentně v souladu s vaší komunikací, aby váš zákazník získal dobrý dojem o vaší společnosti a vámi nabízených produktech nebo službách. S FLOWii si vedle online fakturace můžete vytvořit i cenovou nabídku online s vlastním logem.

Co by měla cenová nabídka obsahovat?

Zadejte informace o firmě

Žádné cenové nabídce nemohou chybět informace o firmě včetně názvu, adresy, kontaktních a identifikačních údajů.

Nezapomeňte na číslo nabídky

Uveďte datum, kdy byla nabídka vytvořena, a přidejte jedinečné číslo cenové nabídky, což vám ve firmě usnadní její identifikaci.

Přidejte kontaktní informace klienta

Zahrňte kontaktní údaje klienta, včetně názvu společnosti, adresy a kontaktních údajů.

Popište vaše produkty nebo služby

V cenové nabídce detailně popište konkrétní produkty nebo služby, na které si zákazník vyžádal nabídku. Uveďte také případné vlastnosti, specifikace, vlastnosti, varianty produktu nebo možnosti přizpůsobení.

Uveďte ceny co nejpřehledněji

U každého produktu nebo služby uveďte jednotkové ceny, včetně případných doplňkových nákladů, poplatků nebo slev. Zahrňte také celkovou cenu za každou položku.

Na konci nesmí chybět celková částka

Vypočítejte celkovou částku za všechny položky, včetně jednotlivých položek a případných slev. Nabízíte slevu nebo máte speciální nabídku? Máte-li na produkt nebo vybrané produkty a služby dostupné slevy nebo speciální nabídky, jasně je uveďte a vysvětlete podmínky, které se na ně vážou.

Uveďte podmínky platby a podmínky dodání, či termín

V každé cenové nabídce uveďte podrobnosti o podmínkách platby, včetně lhůt k úhradě. Informujte zákazníka o termínech dodání, způsobu dopravy, nákladech na dopravu a jiných relevantních logistických informacích.

Nezapomeňte uvést platnost nabídky

Uveďte dobu platnosti nabídky, aby bylo zákazníkovi jasné, jak dlouho platí. Cenovou nabídku následně podepište a nechte schválit ze strany vašeho zástupce a zákazníka, což formálně potvrdí akceptaci nabídky.

Máte přílohy a dodatečné informace? Přidejte je

Pokud je to nutné, přidejte do cenové nabídky přílohy jako jsou technické specifikace, certifikáty nebo další dokumenty, které mohou být pro klienta užitečné.

Vzor cenové nabídky ve FLOWii

Vzor cenovej ponuky_FLOWii