„Férovost, rychlá reakce na požadavky, individuální přístup a kvalitně odvedená práce je to, co chceme našim zákazníkům přinést,“ říká jednatel společnosti BM Elektro s.r.o. pan Bohuš Žila. Jeho firma již více než osm let poskytuje služby v oblasti elektromontážních prací a počet jejích zákazníků stále roste. Podívejte se, jaká je jeho zkušenost s FLOWii.

Váš příběh - Jak jste našli FLOWii?

Předtím, než jsme našli FLOWii, jsme používali jiné CRM řešení. Tento systém však za období delší než rok neuměl splnit naše požadavky.

Přístup slečny Jaššové z FLOWii mě mile překvapil. Ihned reagují na naše požadavky a snaží se je vyřešit. Zároveň poté, co jsme zavedli tento systém do naší firmy, mám mnohem čistší hlavu. Velmi mě to osvobodilo a mohu se věnovat věcem, které jsou pro mé podnikání důležité.

Proč jste se rozhodli CRM systém zavést do firmy?

Je to dlouhodobá investice do dobrého jména firmy a spokojeného zákazníka. CRM působí v podvědomí člověka. V systému vidím celý „příběh zákazníka“ a umím na něj navázat.

Proč používáte FLOWii?

Je to velmi dobrý manažerský nástroj, ušetří mi spoustu času. Mohu s ním řídit kompletně celou firmu. Vše podstatné si pamatuje za mě a já můžu usínat s čistou hlavou, protože vím, že na nic nezapomenu. Navíc je FLOWii uživatelsky příjemné. Co nejvíce oceňuji - že mi jako zákazníkovi naslouchají. Stále zpracovávají moje připomínky a náměty a pravidelně přidávají nová řešení.

Jaká byla Vaše největší překážka při používání FLOWii?

Největší nepřítel při práci s CRM je lidský faktor. Člověk si musí zvyknout pravidelně vkládat všechny informace do systému. Ale i přesto to stojí za to, protože ta investice času se vám vrátí.


Požadavky p. Žíly pro BM Elektro s.r.o.:

Požadavek 1: „Zakázky musí být splněny včas a kvalitně!“

Jako majitel firmy chci mít přehled o tom, co se ve firmě děje. Nemohu však vše držet v hlavě ani se neustále na změny ptát kolegů a rušit je při práci. Stejně i moji zaměstnanci, také potřebují mít přehled o svých prioritách.

FLOWii Řešení:

S FLOWii mi při realizaci nové zakázky stačí určit kdo, co a kdy má udělat. Každý má přehled o tom, jak zakázka probíhá, navíc FLOWii mě a mé zaměstnance upozorní na změny či termíny. Zaměstnanci přesně vědí, co mají dělat, což zvyšuje jejich produktivitu.


Požadavek 2: "Každý náš zákazník musí mít pocit, že je jediný na světě!"

Každý zaměstnanec by měl být schopen rychle a adekvátně reagovat na požadavky zákazníka. Jen tak můžeme dát našemu zákazníkovi pocit, že pracujeme jen pro něj. Rychlý přístup k informacím a k historii zákazníka je pro nás velmi důležitý.

FLOWii Řešení:

S FLOWii máme po ruce všechny informace o svých zákaznících, kdykoliv potřebujeme. Aktuální zakázky, úkoly, komunikace, dokonce i faktury a údaje o jejich zaplacení jsou dostupné přehledně a online.


Požadavek 3: "Potřebuji mít přehled o hospodaření firmy!"

Pokud chci firmu ochránit od platební neschopnosti, potřebuji mít průběžný přehled o finanční situaci. Opožděné výstupy z účetnictví mi jednoduše nestačí. Sledování cash flow v reálném čase má pro mě mnohem větší hodnotu.

FLOWii Řešení:

FLOWii Příjmy a Výdaje mi umožňují sledovat tok peněz na zakázky, partnery i střediska online. I bez výstupů z účetnictví mám přehled o hospodaření své firmy.