Spousta malých a středních firem si možná dává otázku, zda je CRM systém vhodný i pro ně a jak jim může pomoci v podnikání. Málokdy si uvědomují, že jedním z cílů může být právě zvýšení produktivity prodeje pomocí CRM nebo shromažďování dat o zákaznících, díky kterým mohou zlepšovat své produkty i služby a rozvíjet zákaznickou podporu. CRM systém může naplňovat různé cíle a pomáhat vašemu podnikání.

S CRM získáte přístup k aktuálním datům

Data jsou dnes pro firmy klíčová. Díky CRM již nemusí zůstat zapomenuté v dokumentech a excelovských tabulkách v počítači nebo na firemním serveru. Tím, že se nacházejí v jednom systému, je průběžně můžete aktualizovat a neustále s nimi pracovat – analyzovat je a vyhodnocovat.

Výhodou online CRM také je, že i když jsou lidé na služebních cestách nebo pracují z tvz. home office, mají přístup k centralizovaným datům. Umí si tedy prohlédnout komunikaci se zákazníky i historii jeho nákupů. Vaši obchodníci mají informace o cenách konkrétních produktů, dokáží ze systému odeslat objednávku nebo cenovou nabídku a dokonce se podívat do historie mailů. Všechny informace jsou díky online CRM systému dostupné odkudkoli, jestli se k nim potřebujete dostat z počítače, tabletu nebo mobilu.

S CRM můžete využívat ověřené prodejní nástroje

Firmy mohou s pomocí CRM řídit delší, ale i kratší prodejní cykly. Můžete automatizovat své prodejní procesy, vytvořit si pravidla toku činností nebo zefektivnit správu objednávek. To znamená, že v jednom systému máte přehled, s kým jste uzavřeli obchod, kde je potenciální šance uzavření nového obchodu, komu je třeba poslat cenovou nabídku nebo znovu kontaktovat.

Kromě toho mohou manažeři nebo majitelé firem vytvářet podrobné zprávy, které slouží k prognóze prodeje, měří aktivity zákaznického servisu nebo sledují výkonnost firmy. To vám umožňuje zlepšovat vaše rozhodování.

CRM zvyšuje produktivitu v různých oblastech

Díky CRM můžete dosáhnout lepší efektivity v prodejních i marketingových procesech. Ukládáním dat o obchodu nebo marketingových výsledků či sběrem důležité zpětné vazby od zákazníků a partnerů víte, jak na tom jste jako firma. Díky klíčovým informacím získáte přehled, v čem se můžete zlepšovat nebo čemu byste neměli věnovat enormní úsilí.

CRM slouží také k identifikaci pravidelných zákazníků
CRM pomáhá i zaměstnancům zákaznické podpory například v automatické identifikaci telefonických hovorů od předchozích zákazníků a okamžitě získat data ze systému. To nabízí možnost křížového prodeje a navrhování alternativních nebo dalších produktů (cross-selling).

Zkvalitňuje služby zákaznického centra

CRM systém také umožňuje vašim zaměstnancům rychle přiřadit, spravovat a řešit problémy, dotazy nebo reklamace zákazníků.

Zajišťuje věrnost zákazníků
Výhodou CRM je, že vašim zaměstnancům umožňuje okamžitý přístup k datům o zákaznících, díky čemuž můžete personalizovat vaše vztahy se zákazníky a rozvíjet důvěru. Právě loajalita zákazníků, která se tvoří personalizací, firmám pomáhá maximalizovat zisky a získávat více upřímné zpětné vazby ohledně spokojenosti s produkty a službami.

Podporuje marketingové strategie

Některé firmy mají stále oddělené marketingové oddělení od obchodního, což je chyba. Má-li marketingový tým přístup k datům jako je historie nákupů zákazníků nebo zákaznické chování, dokáže lépe přizpůsobit propagaci a zacílit na konkrétní segment, aby firma zlepšovala a inovovala poskytnuté služby a zvyšovala míru jejich konverze.