SMTP - Webglobe

Ako nastaviť odosielanie emailov z FLOWii cez SMTP ak používam email server od spoločnosti Webglobe? 


Postup nastavenia vo FLOWii

  1. Kliknite v pravo hore na Moje nastavenia -> Nastavenia -> Editácia emailovej adresy pre odosielanie emailov -> Vyberte možnosť SMTP.
  2. Vyplňte:
    - Názov hostiteľa: mail001.nameserver.sk
    - Port: 587
    - Používateľ: váš email
    - Heslo: vaše heslo

Postup nastavenia vo Webglobe

Server odchádzajúcej pošty: mail001.nameserver.sk (v tomto príklade budeme pracovať so serverom mail001. Pre Vašu doménu môže byť server odlišný, skontrolujte to prosím vo Vašej administrácií na admin.webglobe.sk)*

Podporované porty: 465 (SMTPS) alebo 587 (SMTPS) pre MAC zariadenia – server vyžaduje overenie

V prípade, že by Vám zabezpečené porty nefungovali, skúste použiť porty 143 (IMAP), 110 (POP3) a 25 (SMTP) bez zabezpečenia (bez SSL)

UPOZORNENIE 1: Pri odosielaní pošty cez server sa vyžaduje IMAP a SMTP autentifikácia. To znamená že aj pri poslaní pošty sa musí mail klient overiť menom a heslom, inak náš server mail neodošle.

UPOZORNENIE 2: Môže sa stať, že vyššie uvedené nastavenie nemusia fungovať pre vašu doménu. V takom prípade je potrebné zadať iný názov poštového servera. Nájdete ho vo WY Paneli v časti E-MAIL -> Nastavenia E‑Mailov -> Nastavenia e‑mailových klientov.

UPOZORNENIE 3: Môže sa stať, že máte všetky nastavenia správne a aj napriek tomu nie sú emaily odoslané z FLOWii doručené príjemcom. V tomto prípade overte prostredníctvom zákazníckej podpory Webglobe – info@webglobe.sk, či nie je IP adresa aplikácie FLOWii blokovaná. IP adresa - 83.96.247.48 . V prípade blokácie požiadajte o odblokovanie IP adresy.