Evidencia emailov

Ako pracovať s evidenciou Emailing?


Prijaté a odoslané e-maily, koncepty, vymazané e-maily k dispozícii jedným kliknutím

V ľavej časti obrazovky si môžete vybrať, ktoré kategórie e-mailov potrebujete zobraziť. Kliknutím na Pohľad, sa vám zobrazí možnosť zobraziť – prijaté, odoslané, vymazané e-maily, a rovnako aj koncepty.

Evidencia emailov - Pohľady a filtre


Filter

V ľavej časti obrazovky si môžete vyhľadať e-maily podľa kľúčového slova, dátumu, partnera, obchodného prípadu a zákazky. Už viac nebudete musieť dohľadávať e-maily ku konkrétnej zákazke. Všetko budete mať k dispozícii jedným kliknutím na filter s názvom Zákazka.

Filtrovanie emailov, výber kritérií


Z emailu priamo do obchodného prípadu a zákazky

Z emailingu máte možnosť priameho zobrazenia obchodného prípadu a zákazky. Postačuje prejsť kurzorom myšky na názov obchodného prípadu alebo zákazky a jednoducho ju zobraziť kliknutím.

Ako si otvoriť obchodný prípad, zákazku v evidencii emailing


Náhľad e-mailu

Náhľad e-mailu si môžete zobraziť dvoma spôsobmi. Prvý z nich je zobrazenie náhľadu v pravej časti obrazovky.

Ako zobraziť náhľad a obsah emailu


Druhá varianta je klasické zobrazenie emailu jednoduchým kliknutím na predmet e-mailu.

Ako zobraziť prijatý email vo FLOWii