Udalosti

Akúkoľvek komunikáciu so zákazníkom, resp. partnerom je dobré zaznamenať.

Google kalendár

Ako prepojiť udalosti s Google kalendárom


Podrobný návod je popísaný v sekcii Úlohy – Google kalendár