Udalosti

Akúkoľvek komunikáciu so zákazníkom, resp. partnerom je dobré zaznamenať.

Ako pracovať s udalosťami


Evidencia Udalosti

Akúkoľvek komunikáciu so zákazníkom, dodávateľom a odberateľom je dobré zaznamenať. Umožní Vám to lepšie spoznať, pochopiť a predvídať potreby zákazníka. Na tieto účely slúži práve evidencia Udalosti, ktorá sa nachádza v hlavnom menu pod evidenciou Partneri -> Udalosti.

V prípade vystavenia a odoslania dokladu emailom (faktúra, preddavková faktúra, cenová ponuka, ...) sa automaticky doplní tento úkon ako udalosť aj do evidencie Udalosti.

Ako evidovať a zaznamenávať udalosti vo firme


Vytvorenie Udalosti

Akúkoľvek ďalšiu udalosť (email, prijatá/odoslaná pošta, telefonát, ...) si môžete doplniť prostredníctvom vytvorenia novej udalosti kliknutím na + Nová udalosť.

Pri pridávaní novej udalosti je možné rozlišovať Typ udalosti. Preddefinované typy udalostí : email, list, osobný kontakt, telefonát.

Ako pridať novú udalosti do FLOWii


Nastavenie typu udalosti

V prípade, ak si potrebujete doplniť nové typy udalostí, môžete tak urobiť cez základné nastavenia -> Udalosti -> Typy udalostí.

Ako nastaviť typy udalostí vo FLOWii


Nastavenie kategórie udalosti

Ďalšie kritérium, pomocou ktorého môžete členiť udalosti je Kategória udalostí. Preddefinované typy sú: oslovenie nového zákazníka, návrh spolupráce, reklamácia, ...

Rovnako ako typy udalostí je možné doplniť aj vlastné kategórie udalostí cez základné nastavenia -> Udalosti -> Kategórie udalostí.

Ako nastaviť kategórie udalostí vo FLOWii


Filtre v udalostiach

Udalosti je možné filtrovať podľa viacerých parametrov ako napríklad Dátum realizácie, Stav, Typ, Kategória, Meno, Partner, atď.

Odporúčame Vám, aby ste informácie do udalostí poctivo vypĺňali. FLOWii sa Vám odmení prehľadnou evidenciou, vďaka ktorej získate prehľadné štatistiky o konkrétnych udalostiach vo Vašej firme.

Potrebujete si napríklad zobraziť len vybavené telefonické rozhovory od 10.4.2020 do 14.4.2020, ktoré realizoval konkrétny zamestnanec? Je to jednoduché. Postačuje ak si kliknete na filter Dátum realizácie, Stav a Realizuje.

Ako používať filtre v evidencii Udalostí