Sumáre

Ako používať sumáre?


Sumáre slúžia na zobrazenie konkrétnych hodnôt z vyfiltrovaných záznamov. Sumáre sú súčasťou evidencií Dochádzka, Úlohy, Zákazky, Fakturácia a Financie. Nájdete ich v pravej časti obrazovky kliknutím na ikonku Sumár.

Príklad: Potrebujete zistiť hodnotu vystavených a prijatých faktúr za rok 2020? Postačuje si vyfiltrovať faktúry z roku 2020, kliknúť v pravej hornej časti obrazovky na sumár a ich hodnota sa vám zobrazí v prehľadnej tabuľke. Rovnako fungujú sumáre aj v ostatných evidenciách.

Ako zistiť hodnotu vyfiltrovaných záznamov vo FLOWii - sumár faktúr, zákaziek, financií