Import a export

V evidencii Partneri, Úlohy, Udalosti, Financie a Fakturácia je možné importovať vaše existujúce dáta.

Export

Ako exportovať dáta z FLOWii?


Samozrejmosťou je aj export dát z FLOWii. V každej evidencii - Partneri, Zákazky, Úlohy, Dochádzka, Sklad, Fakturácia a Financie nájdete ikonku Export do PDF/Excel.

V evidencii fakturácia je možné faktúry exportovať nielen do PDF a Excelu, ale aj do účtovných programov OMEGA a POHODA.

Ako exportovať dáta z FLOWii


Dáta z FLOWii môžete exportovať aj hromadne zo všetkých evidencií naraz

Ako zálohovať dáta, ktoré ste vytvorili vo FLOWii.