Prehľady

Kde nájdem grafické prehľady z jednotlivých evidencií?


Grafy a štatistiky pravdivo ukazujú, ako firma funguje. Hneď vidíte, čo funguje a čo nie, prípadne kde máte vykonať nápravu. S FLOWii prehľadmi urobíte rozhodnutia lepšie a rýchlejšie.

Prehľady za celú firmu si môžete zobraziť v evidencii Firma -> Prehľady.

V systéme nájdete niekoľko prehľadov v rôznych evidenciách:

  • Dochádzka
  • Obchodné prípady
  • Udalosti
  • Faktúry
  • Príjmy a výdavky

Kde nájdem grafy k jednotlivým evidenciám