Vzorové financie

Ako vytvoriť a použiť vzorový príjem a výdavok?


Zadefinovanie vzorového príjmu alebo výdavku vám uľahčí prácu v prípade, ak používate častokrát rovnaké údaje pri pridávaní nových príjmov a výdavkov. Položky, ktoré sa opakujú si zadefinujte do vzorového príjmu/výdavku a následne vám stačí pri pridávaní použiť tento zadefinovaný príjem a výdavok, a nemusíte vypisovať všetky položky odznovu.

Postup

  1. Najskôr si vytvorte nový vzorový príjem/výdavok v základných nastaveniach v sekcii Príjmy a výdavky -> Vzorové príjmy (resp. Vzorové výdavky).
  2. Následne v evidencii Financie –> Príjmy a výdavky vyberte príslušný vzorový príjem/výdavok. Otvorí sa vám formulár na pridávanie nového príjmu (resp. výdavku) s tým, že položky, ktoré ste mali preddefinované už budú vyplnené. Nemusíte ich zadávať nanovo.

Krok č. 1

Vytvorte si vzorové príjmy a výdavky v nastaveniach -> Príjmy a výdavky -> Nový vzorový príjem/výdavok -> vyplňte pravidelné informácie -> uložte tlačidlom OK.

Ako vytvoriť vzorový príjem a výdavok vo FLOWii


Krok č. 2

Zadefinovaný vzorový príjem/výdavok vytvoríte kliknutím na šípku nadol, kde sa následne zobrazia vzory.

Ako pridať vzorový príjem


Krok č. 3

Zobrazí sa formulár príjmu/výdavku, ktorý môžete doplniť alebo rovno uložiť.

Pridanie vzorového príjmu - posledný krok