Kategórie

Ako vytvoriť vlastné kategórie príjmov a výdavkov?


Najpoužívanejšie kategórie príjmov a výdavkov sú už vo FLOWii zadefinované (príjmy za služby alebo tovar, výdavky typu marketing, mzdy, nájom, ...). Všetky ďalšie typy príjmov a výdavkov si môžete pridať ako nové kategórie.

Nové kategórie si môžeš vytvoriť v nastaveniach v sekcii Príjmy a výdavky –> Kategórie -> + Nová kategória -> zvoľte príjem alebo výdaj, doplňte Názov a uložte tlačidlom OK.

Ako nastaviť kategórie na príjmy a výdavky vo FLOWii