Pohľady

Ako si pozrieť príjmy a výdavky z rôznych pohľadov?


V prípade, ak už máte svoje príjmy a výdavky zaevidované, je potrebné ich aj vyhodnotiť. Získate tak prehľad nad hospodárením firmy. Na všetky príjmy a výdavky je možné sa pozrieť z rôznych pohľadov.

  • Zoskupovanie údajov
  • Filtrovanie údajov
  • Pre vyfiltrovanie údajov môžete použiť kombinácie rôznych kritérií.
  • Sumár príjmov a výdavkov

Na pravej informatívnej karte s názvom Sumár, uvidíte súčty položiek zobrazených v tabuľke.


Zoskupovanie údajov

Údaje môžete zoskupiť. Postačuje potiahnuť hlavičku stĺpca nahor. Financie sa zoskupia napríklad podľa kategórií.

Krok č. 1

Ako zoskupiť financie


Krok č. 2

Ako zoskupiť financie podľa kategórií


Filtrovanie údajov

Vďaka filtrom si môžete zobraziť všetky financie, alebo napríklad len tie, ktoré sú pridelené ku konkrétnemu partnerovi, kategórii, zákazke, ...

Kliknite na Filtre -> vyberte parametre -> na pravej strane obrazovky kliknite na Sumár, v ktorom sa vám zobrazia hodnoty podľa parametrov zadaných vo filtroch.

Ako filtrovať financie a získať prehľad o cashflow