Evidencia financií

Ako zadávať príjmy a výdavky?


Evidenciu Príjmy a výdavky nájdete v menu na karte Financie.

Ako sledovať financie firmy


Nový záznam pridáte pomocou voľby + Nový príjem, prípadne + Nový výdavok.

Evidencia financií - pridanie príjmu a výdavku do FLOWii