Grafy

Ako si financie firmy v grafoch?


Štatistiky príjmov a výdavkov sú dôležité. K náhľadu je detailný prehľad po dňoch ale aj mesačné štatistiky príjmov a výdavkov podľa kategórií.

Grafický prehľad príjmov a výdavkov nájdete v evidencii Prehľady

V evidencii Príjmy a výdavky (pod evidenciou Financie) si môžete zobraziť grafické prehľady pomocou ikonky Prehľady.

Pozrite si v prehľadnom grafe celkové príjmy a výdavky po dňoch, týždňoch či mesiacoch. Alebo si skontrolujte príjmy, či výdavky podľa kategórií.

Krok č. 1

Finančné prehľady


Krok č. 2

Ako získať prehľad o financiách v prehľadných grafoch


Exporty do PDF alebo XLS

Exporty nájdete v evidencii Príjmy a výdavky (pod menu Financie) pomocou ikoniek Tlač alebo Export.

Ako exportovať financie do excelu, pdf