Vyúčtovacia faktúra

Ako vystaviť vyúčtovaciu faktúru k preddavkovej faktúre?


Ak ste partnerovi vystavili preddavkovú faktúru (predfaktúru) a ten ju následne uhradil, po prijatí úhrady a nedodaní tovaru alebo služby do 15 dní ste povinný vystaviť daňový doklad (§ 73 písm. b). Po dodaní tovaru alebo služby vystavíte vyúčtovaciu faktúru.

Postup

  1. Vystavenie a zaúčtovanie preddavkovej faktúry.
  2. Pridanie úhrady k preddavkovej faktúre.
  3. Vystavenie a zaúčtovanie daňového dokladu.
  4. Vystavenie a zaúčtovanie vyúčtovacej faktúry.


Vystavenie preddavkovej faktúry

Tomáš je plnohodnotným platiteľom DPH v SR a venuje sa predaju interiérového nábytku. V strede marca prijal od svojho zákazníka objednávku na kuchynské stoličky v celkovej sume 3 000 EUR. So zákazníkom sa dohodol, že zaplatí časť peňazí vopred. Tomáš vystavil preddavkovú faktúru vo výške 1 000 EUR bez vyčíslenia DPH.

Postup: + Nový doklad -> Preddavková faktúra.22. marca 2022 mu odberateľ preddavok uhradil. Tomáš pridal k preddavkovej faktúre úhradu.

Postup: Označte doklad -> Pridaj úhradu -> Potvrďte OK.


FLOWii mu po pridaní úhrady k preddavkovej faktúre ponúklo možnosť vystaviť  daňový doklad k prijatej zálohe. Potvrdením tejto hlášky vystavil daňový doklad.


Posledným krokom bolo vystavenie vyúčtovacej faktúry. Tomáš označil daňový doklad a vystavil vyúčtovaciu faktúru, do ktorej doplnil zostávajúcu fakturovanú sumu.

Postup: Označte doklad -> Z dokladu vystav -> Vyúčtovaciu faktúru.Upozornenie: Celková zľava na predd. faktúre, alebo zľava na položkách v preddavkovej faktúre nemôže byť použitá, ak potrebujete vytvoriť z predd. faktúry daňový doklad k prijatej zálohe. V prípade, že ste v predd. faktúre použili zľavu, je potrebné zľavu vymazať a vytvoriť ju ako novú mínusovú položku. Následne bude možné vytvoriť z predd. faktúry daňový doklad k prijatej zálohe. Uvádzame príklad v obrázku nižšie. Zľavu 50% v hodnote 120 EUR bez DPH sme z dokladu vymazali a vytvorili sme novú mínusovú položku v hodnote 120 EUR bez DPH.