Vytvorenie dokladu

Ako vytvoriť doklad?


Doklady sa vystavujú v evidencii Fakturácia. Doklady je možné vytvoriť aj priamo v partneroch, obchodných prípadoch a v zákazkách.

Postup

Otvorte si evidenciu Fakturácia -> kliknite na + Nový doklad -> vyberte typ dokladu napr. Faktúra -> Pridajte odberateľa, položky a doplňte ďalšie informácie podľa potreby.

Krok č. 1

Kliknite na + Nový doklad -> Faktúra.

Ako vytvoriť faktúru online


Krok č. 2

Zobrazí sa vám formulár faktúry, ktorý je potrebné vyplniť a následne uložiť.

Ako vystaviť faktúru online

Nastavenie jazyka pri tlači dokumentu

Logo, pečiatka a podpis sa zobrazia na tlačenom doklade. Pri tlači dokladu je možné zvoliť jazyk - slovenčina, čeština, maďarčina, angličtina a nemčina. Postaču kliknúť na Tlač/PDF -> Jazyk.


Ako pridať naraz viac položiek na doklad?

Položky do dokladov môžete pridávať jednotlivo alebo hromadne.

Postup

Kliknite na + Nový doklad -> napr. Faktúra -> Pridať položku > Hľadaj -> vyberte si parametre vyhľadávania v ľavej časti vyhľadávača a zvoľte položky -> potvrďte výber -> položky sa vám zobrazia na doklade.

Krok č. 1

Kliknite na + Nový doklad -> napr. Faktúra.

Ako vytvoriť faktúru online


Krok č. 2

Kliknite na Pridať položku > Hľadaj.

Ako vyhľadať tovary a služby v doklade - faktúra


Krok č. 3

Vyberte si parametre vyhľadávania v ľavej časti vyhľadávača a vyberte viacero položiek -> potvrďte výber.

Ako hromadne pridať položky do dokladu


Krok č. 4

Položky sa vám zobrazia na doklade, ktorý môžete upraviť, uložiť a následne zaslať zákazníkovi.

Hromadné pridanie položiek na doklade


Pracujete vo FLOWii aj s obchodnými prípadmi a zákazkami? Výber položiek na karte Produkty funguje na rovnakom princípe.