Výpočet DPH

Ako si na doklade nastaviť výpočet DPH?


FLOWii fakturácia dokáže vypočítať DPH dvoma spôsobmi - zdola aj zhora.

Spôsob výpočtu DPH si môžete nastaviť cez ozubené koliesko v hornom menu -> Nastavenia -> Fakturácia -> Výpočet DPH.

V tomto prípade FLOWii bude automaticky pri vytváraní nových dokladov nastavovať príslušný spôsob výpočtu.

Ako nastaviť výpočet dane na dokladoch


V prípade, ak potrebujete spôsob výpočtu zmeniť len jednorázovo, môžete to urobiť priamo pri vystavení dokladu na karte Ostatné.

Ako nastaviť výpočet dane pri vystavení dokladu vo FLOWii


Najčastejší spôsob výpočtu je „Z celkovej sumy bez DPH“:

  • Na doklade sa najskôr vypočíta celková suma dokladu bez DPH ako súčet položiek bez DPH a následne sa vypočíta hodnota DPH za celý doklad.

Druhý spôsob – výpočet „Zrážkou z celkovej sumy s DPH“ používajú eshopy alebo registračné pokladne.

  • Jedná sa o spôsob kedy si so zákazníkom dohodnete výslednú cenu s DPH a až následne potrebujete dopočítať cenu bez DPH.

Na doklade sa najskôr vypočíta celková suma s DPH ako súčet súm s DPH jednotlivých položiek a následne sa z tejto celkovej sumy s DPH vypočíta hodnota DPH za celý doklad a aj celková suma bez DPH za celý doklad.