Vlastné vzorce

Výpočet množstva tovaru podľa vlastného vzorca


Vyrábate a následne predávate tovar, ktorého množstvo potrebujete vypočítať na základe zadaných parametrov? Nastavte si vlastné vzorce na výpočet množstva tovaru a zjednodušte si vystavovanie dokladov. Pre lepšie pochopenie načrtneme jednoduchý príklad.

Vyrábate a režete mramorové dosky. Jednotková cena mramorovej dosky je 500 EUR. Zákazník si od vás objedná mramorovú dosku v rozmeroch: dĺžka 6 000 mm a šírka 2000 mm. Pri vytváraní cenovej ponuky alebo iného typu dokladu postačuje zadať rozmery, ktoré si váš zákazník objednáva a FLOWii vo vystavenom doklade automaticky prepočíta rozmer mramorovej dosky na množstevnú jednotku, v tomto prípade m2. Výhodou je, že nemusíte množstvo tovaru prepočítavať manuálne. Vyhnete sa tak prípadným nepresnostiam.

Ako vytvoriť vlastný vzorec na tovare?

Postup: Prejdite do evidencie Tovary a služby -> kliknite na existujúci tovar alebo vytvorte nový tovar kliknutím na znamienko „+ Nový tovar, služba“ -> kliknite na znamienko „+“ v časti Vzorec -> zadajte parametre vzorca.

Názov vzorca sme v uvedenom príklade zvolili Plocha mramor, pričom premenné pri výpočte budú dĺžka a šírka mramoru v milimetroch. Zadáme funkciu/vzorec (a*b)/1000000.


Ako prepočítať množstvo tovaru podľa vzorca na doklade?

Postup: Prejdite do evidencie Fakturácia -> kliknite na „+ Nový doklad“ -> vyplňte fakturačné údaje -> kliknite na „+ Pridať položku“ -> kliknite na „Vypočítať“ -> zadajte parametre a potvrďte tlačidlom OK.


Vo FLOWii môžete použiť množstvo kombinácii matematických vzorcov na výpočet množstva tovaru. Od jednoduchých až po zložitejšie.

Napríklad:

= „1+2“

= „1+2/3+(4*5-10)“

= „2*x+sin(y)“

= „int( sqrt(1-x^2), x, -1, 1)“

= „sum(n, 1, 100, 1/n^2)“

= „C(n,k)“

= „fib(n) = iff( n>1, fib(n-1)+fib(n-2); n=1, 1; n=0, 0)“

Potrebujete pomôcť s nastavením vlastných vzorcov? Napíšte nám. Radi vám pomôžeme.