Úhrady

Ako evidovať úhrady na dokladoch?


Evidencia úhrad je funkcia, ktorá sa používa len pri dokladoch typu faktúra, preddavková faktúra a prijatá faktúra.

Ak potrebujete pridať úhradu, môžete to urobiť dvoma spôsobmi.

Spôsob č. 1

V evidencii Fakturácia označíte faktúru (resp. preddavkovú faktúru), ku ktorej chcete pridať úhradu a následne kliknete na voľbu Pridaj úhradu

Ako pridať úhradu faktúry


Spôsob č. 2

V evidencii Fakturácia kliknete na doklad, ku ktorému potrebujete zaevidovať úhradu. Následne kliknete na záložku Úhrady -> Pridaj úhradu -> potvrdíte tlačidlom OK.

Ako pridať úhradu na faktúre


TIP: Nastavte si automatické párovanie platieb prepojením FLOWii s bankou.