Typy dokladov

Aké typy dokladov je možné vytvárať a evidovať vo FLOWii?


CENOVÉ PONUKY

Rýchle a prehľadné vytváranie cenových ponúk, ktoré sa dajú jednoducho preklopiť na preddavkové faktúry, alebo akýkoľvek iný doklad.


ŽIADOSTI O CENOVÚ PONUKU

Slúži na vyžiadanie cenovej ponuky od vášho dodávateľa.


PRIJATÉ OBJEDNÁVKY

Evidujte všetky prijaté objednávky od zákazníkov. Z nich môžete vytvárať faktúry.


VYDANÉ OBJEDNÁVKY

Evidujte všetky vydané objednávky dodávateľom. Majte prehľad nad všetkými objednávkami smerujúce k vašim dodávateľom.


PREDDAVKOVÉ FAKTÚRY

Preddavkové faktúry (alebo zálohové) sa zákazníkovi vytvárajú pred dodaním tovaru. Z preddavkovej faktúry je možné jedným klikom vytvoriť "ostrú" faktúru.


FAKTÚRY

Fakturujte online zákazníkom po dodaní tovaru alebo služby. Vďaka intuitívnemu vytváraniu faktúry dokážete ušetriť mnoho času. Výhodou je možnosť doplnenia vlastného doplňujúceho textu do faktúry presne podľa vašich predstáv.


DOBROPISY

Dobropis predstavuje opravný doklad, ktorým sa v určitých prípadoch opraví pôvodná faktúra.


DODACIE LISTY

Každý podnikateľ určite ocení možnosť vytvorenia dodacieho listu či už priamo z cenovej ponuky alebo faktúry.


PRIJATÉ FAKTÚRY

Evidujte všetky prijaté faktúry od dodávateľov a získajte lepší prehľad o celkových príjmoch a výdavkoch.


Prepojenie so skladom, CRM a riadením zákaziek

Všetky vyššie spomenuté doklady je možné prepojiť so zákazkami, ktoré evidujete vo FLOWii. Získate tým väčší prehľad o financiách týkajúcich sa vašich zákaziek a projektov. Každá faktúra je automaticky priradená k zákazníkovi, ku ktorému si vďaka riešeniu CRM dokážete evidovať aj úlohy, udalosti a ďalšie pripomienky.

Veľkou výhodou je aj samotné prepojenie fakturácie so skladom. Z vydanej faktúry jednoducho vytvoríte skladovú výdajku a z prijatej faktúry dokážete vytvoriť skladovú príjemku.