Tlač dokladu

Ako vytlačiť doklad?


Vytvorený doklad môžete vytlačiť, uložiť alebo odoslať emailom pomocou ikonky tlačiarne, ktorá sa nachádza nad základnou tabuľkou údajov.

Postup

  1. Označte doklad, ktorý potrebujete vytlačiť a kliknite na ikonku tlačiarne Tlač / PDF.
  2. Zobrazí sa formulár, v ktorom máte viacero možností nastavenia tlače:
  • Jazyk: SK, CZ, EN, DE, HU.
  • Zobrazenie cien: zobraziť všetky ceny, zobraziť len celkovú cenu, zobraziť len cenu na položkách alebo ceny nezobrazovať.
  • Doplňujúce texty na položkách: zobraziť štandardne, alebo text zobraziť na celú šírku dokladu.

Krok č. 1

Označte doklad, ktorý potrebujete vytlačiť a kliknite na ikonku tlačiarne Tlač / PDF.

Ako vytlačiť doklad - faktúru


Krok č. 2

Zobrazí sa formulár, v ktorom máte viacero možností nastavenia tlače.

  • Jazyk: SK, CZ, EN, DE, HU.
  • Zobrazenie cien: zobraziť všetky ceny, zobraziť len celkovú cenu, zobraziť len cenu na položkách alebo ceny nezobrazovať.
  • Doplňujúce texty na položkách: zobraziť štandardne, alebo text zobraziť na celú šírku dokladu.

Akonáhle si nastavíte kritériá tlače dokladu, môžete doklad vytlačiť alebo ho z FLOWii priamo zaslať zákazníkovi.

Ako nastaviť vzhľad dokladu pred tlačou.