Prepojenie dokladov

Ako vytvoriť doklad z iného dokladu - napríklad dodací list z faktúry?


Ak potrebujete rýchlo a jednoducho vytvárať z jedného dokladu druhý, napr. dodacie listy z faktúr, alebo faktúry z preddavkových faktúr, použite funkciu Z dokladu vystav.

Všetky položky ste totiž už raz vyplnili a nie je dôvod ich zadávať nanovo - prenesú sa do ďalšieho dokladu automaticky.

Postup

  1.  Označte doklad (napr. faktúru), z ktorého potrebujete vytvoriť ďalší doklad (napr. dodací list). Kliknite na funkciu Z dokladu vystav a zvoľte typ dokladu.
  2.  Upravte výsledný doklad podľa potreby a následne ho uložte.

Krok č. 1

Ako vytvoriť z faktúry dodací list - prepojenie dokladov


Krok č. 2

Ako z faktúry vytvoriť dodací list - FLOWii


Ako vytvoriť vyúčtovaciu faktúru z viacerých daňových dokladov o prijatej zálohe?

Vyúčovacia faktúra z viacerých daňových dokladov o prijatej zálohe sa dá vytvoriť priamo z konkrétnej zákazky. Funkciu nájdete v záložke Doklady -> Vyúčtovacia faktúra. Do vyúčtovacej faktúry sa automaticky prenesú uhradené zálohy.

Krok č. 1


Krok č. 2