Export

Ako exportovať doklady do účtovných softvérov?


Export do ekonomického softvéru OMEGA

FLOWii do programu Omega exportuje preddavkové faktúry, faktúry a partnerov v exportovaných dokumentoch.

Vyfiltrujte faktúry, ktoré chcete exportovať a kliknite na  Viac -> Export do program OMEGA.

Číslo syntetického a analytického účtu vám povie vaša účtovníčka (pre jednotlivé firmy môže byť odlišný podľa toho či ponúka tovary, služby, …).

Po kliknutí na „Vytvoriť export“ sa vytvorí textový súbor s názvom omega_export.txt. Ten je potrebné poslať účtovníčke, ktorá si ho importuje do programu Omega.


Export do ekonomického softvéru POHODA

FLOWii do programu POHODA exportuje preddavkové faktúry, faktúry a partnerov v exportovaných dokumentoch.

Vyfiltrujte faktúry, ktoré chcete exportovať a kliknite na Viac -> Export do program Pohoda.

Ako exportovať faktúry z FLOWii do programu Omega, Pohoda, Excel


Export faktúr do Excelu

Faktúry si môžete vyexportovať aj do programu Excelu. Postačuje označiť faktúry a následne kliknúť na tlačidlo Export. Pri exporte do Excelu si môžete vybrať, či chcete exportovať zoznam faktúr, alebo celkový zoznam položiek.

Ako exportovať doklady do programu Excel