Číselné rady

Ako nastaviť vlastné číselné rady?


Vlastné číselné rady si môžete nastaviť k nasledujúcim dokumentom:

  • cenová ponuka,
  • prijatá objednávka,
  • vydaná objednávka,
  • preddavková faktúra,
  • faktúra,
  • dodací list,
  • žiadosť o cenovú ponuku.

Postup

Kliknite na ozubené koliesko v hornom menu -> Nastavenia -> Fakturácia -> Číselné rady -> + Nový číselný rad

Ako nastaviť číselné rady vo faktúrach a iných dokladoch - FLOWii