Cenník

Ako vytvoriť vlastný cenník?


Dôvodom na vyhotovenie faktúry je predaj tovaru alebo služieb. Evidencia Cenník umožňuje zadefinovať všetky výrobky a služby, ktoré ponukate. Navyše je potrebné, aby ste si nastavili nákupné a predajné ceny. Následne ich potom môžete pridávať do faktúr a ďalších dokladov, ktoré budete vytvárať v evidencii Fakturácia.

Tovary a služby môžete do FLOWii pridať manuálne po jednej položke alebo hromadne pomocou importu z Excelu.


Pridanie nového tovaru a služby do cenníka

Postup

  1. Kliknite v hornom menu na evidenciu Fakturácia -> Tovary a služby -> + Nový tovar, služba.
  2. Vyplňte názov tovaru, alebo služby. Môžete vyplniť aj Doplňujúci text na faktúru, ktorý sa automaticky prenesie pri doplnení položky na faktúru. V prípade, ak chcete použiť iné merné jednotky ako sú preddefinované, stačí si ich doplniť v základných nastaveniach.
  3. Zadefinujte si predajnú cenu, ktorá sa automaticky bude prenášať do vystavených dokladov.
  4. Sadzba DPH (ak ste platiteľ DPH) je prednastavená podľa platnej legislatívy danej krajiny.
  5. Cenu môžete zadať dvoma spôsobmi - zadať môžete cenu bez DPH a cena s DPH sa automaticky dopočíta, alebo zadáte cenu s DPH a cena bez DPH sa automaticky dopočíta.
  6. Ku každej cenníkovej položke si môžete doplniť aj vlastnú poznámku. Táto sa nebude zobrazovať na faktúre. Slúži len na interné účely.
  7. V prípade potreby si môžete pridať prílohu k cenníkovej položke.

Krok č. 1

Prejdite do evidencie Tovary a služby.

Ako importovať skladové položky do FLOWii


Krok č. 2

Kliknite na + Nový tovar, služba. Vyplňte všetky potrebné informácie, ktoré potvrďte tlačidlom OK.

Ako vytvoriť cenníkovú položku


Krok č. 3

Nový tovar alebo služba sa vám následne zobrazí v cenníku.

Zobrazenie cenníkovej položky vo FLOWii


Hromadný import tovarov a služieb do cenníka

Hromadný import odporúčame vykonať v prípade, ak má váš cenník väčšie množstvo položiek.

Postup

  1. Kliknite v hornom menu na evidenciu Fakturácia -> Tovary a služby -> Viac -> Import z excelu.
  2. Stiahnite si náš súbor v Exceli a vyplňte doň informácie o skladových položkách.
  3. Vyplnený súbor v Exceli importujte do FLOWii.

Krok č. 1

Kliknite v hornom menu na evidenciu Fakturácia -> Tovary a služby -> Viac -> Import z excelu.


Krok č. 2

Stiahnite si náš súbor v Exceli a vyplňte doň informácie o tovaroch a službách.

Ako stiahnuť súbor na import tovarov do FLOWii

Import tovarov a služieb do FLOWii - excel


Krok č. 3

Vyplnený súbor v Exceli uložte a importujte ho do FLOWii.

Import tovarov a služieb - posledný krok


TIP pre vás: Pred importom tovarov a služieb si aktivujte všetky potrebné stĺpce a zoraďte si ich podľa toho ako vám to najviac vyhovuje. Získate tak lepší prehľad o vašich tovaroch a službách.