Pridanie používateľov

Ako pridať zamestnancov do dochádzkového systému


Pridanie nového používateľa/zamestnanca vykonáte kliknutím na Firma -> Používatelia -> Nový používateľ.

Niektoré nastavenia dokáže zadať len používateľ s profilom Administrátor. Napríklad zadanie používateľských oprávnení, alebo profilu používateľa (obchodník, účtovník, a pod.).

V prípade, ak nemáte profil Administrátora, nového zamestnanca pridať môžete, ale tento nebude mať ešte pridelený prístup do FLOWii. Prístup do systému mu musí aktivovať Administrátor.

Krok č. 1

Ako pridať zamestnanca do FLOWii


Krok č. 2

Ako vyplniť údaje novému používateľovi


Ako pridať fotografiu používateľa

Pridať fotografiu používateľa/zamestnanca môžete kliknutím do pravého horného rohu v časti Fotografia. Následne si vyberte obrázok zamestnanca, ktorý musíte mať uložený vo vašom počítači.

Ako pridať fotografiu zamestnanca


Fotografiu si môže nastaviť aj samotný používateľ

Postačuje kliknúť v pravom hornom rohu na Moje nastavenia -> Osobné -> Fotografia.

Ako si používateľ môže pridať vlastnú fotografiu do FLOWii


Ako zadať pracovné údaje používateľa/zamestnanca

Vo FLOWii môžete evidovať pracovné úväzky zamestnancov. Správnym zadefinovaním úväzku bude evidencia dochádzky prehľadnejšia, pretože získate jasný prehľad o nadčasoch a dovolenkách. Všetky pracovné údaje zamestnanca nájdete na karte Pracovné pri pridaní alebo editácii zamestnanca.

Pracovný úväzok - dochádzkový systém FLOWii


Funkciu si vyberte z rozbaľovacieho políčka.

Ako vybrať funkciu - pracovnú pozíciu zamestnanca


Položky v rozbaľovacom políčku sa prenášajú zo základných nastavení (Nastavenia) zo sekcie FirmaFunkcie. Ak potrebujete pridať novú funkciu, postačuje kliknúť na + Nová funkcia. Taktiež si funkcie môžete editovať, duplikovať alebo zmazať.

Ako nastaviť funkcie vo FLOWii


Ako nastaviť automatické obedy a minimálne trvanie obedovej prestávky zamestnancovi?

Potrebujete zamestnancom nastaviť minimálne trvanie obedovej prestávky, ktoré sa majú zároveň zaznamenávať automaticky? Ak má zamestnanec povinnú 30 min., 45 min., 60 min. obedovú prestávku a vráti sa z nej skôr, tak mu FLOWii obedovú prestávku zaokrúhli podľa vášho nastavenia.

Postup:

Otvorte si evidenciu Firma -> Používatelia > Editácia používateľa > Pracovné > Editácia úväzku -> Obedná prestávka / Minimálna obedná prestávka.

Ako nastaviť automatické obedové prestávky vo FLOWii


Ako nastaviť aktuálny a celkový nárok na dovolenku zamestnancovi?

Pri vytváraní pracovného úväzku zamestnanca je potrebné zadať ročný nárok na dovolenku v dňoch. Dochádzkový systém FLOWii automaticky preráta alikvótne ročný nárok na dovolenku podľa dátumu začiatku pracovného úväzku.

Ak pracovný úväzok začal 1.4.2020 a ročný nárok na dovolenku zamestnanca je 20 dní, FLOWii preráta aktuálny ročný nárok na dovolenku na 15 dní. Táto hodnota sa zamestnancovi zobrazí na hlavnej stránke a v tablete.

Nastavenie dovolenky

Ako nastaviť ročný nárok na dovolenku


Zobrazenie aktuálneho nároku dovolenky - webový prehliadač

Na obrázku nižšie môžete vidieť informáciu o zostatku dovolenky, ktorá sa zobrazuje prihlásenému používateľovi vo webovom prehliadači.

Ako sa zobrazuje aktuálny nárok na dovolenku zamestnancovi


Zobrazenie aktuálneho nároku dovolenky - tablet

Na obrázku nižšie môžete vidieť informáciu o zostatku dovolenky, ktorá sa zobrazí používateľovi pri pridávaní udalosti cez dochádzkový terminál v tablete.

Zobrazenie zostatku dovolenky v tablete


Ak potrebujete upraviť aktuálny nárok na dovolenku, môžete využiť funkciu Korekcie salda dochádzky.

Príklad

Pracovný úväzok zamestnanca sa začal 1.4.2020. Ročný nárok na dovolenku zamestnanca je 20 dní. Dĺžka pracovného dňa je 8 hodín. FLOWii preráta aktuálny ročný nárok na dovolenku na 15 dní. Vo FLOWii potrebujete upraviť aktuálny nárok na dovolenku na 12 dní.

Kliknite na Tím -> Dochádzka -> Korekcie salda dochádzky -> Pridať položku -> zadáte informácie a uložíte.


Krok č. 1

V hornom menu kliknite na Tím -> Dochádzka.

Prehľad dochádzky zamestnancov


Krok č. 2

Následne kliknite na Viac -> Korekcie salda dochádzky.

Ako opraviť aktuálny nárok na dovolenku


Krok č. 3

Dátum doplňte menší ako aktuálny, vyberte meno zamestnanca, udalosť -> dovolenka a do korencie zadajte hodnotu +24.  Hodnota +24 vyjadruje počet dní v hodinách (8h x 3 dni), o ktoré sa má ponížiť aktuálny nárok na dovolenku. Zadané údaje uložte kliknutím na tlačidlo OK.

Ak potrebuje navýšiť zobrazovaný aktuálny nárok na dovolenku, použite namiesto znamienka "+" zmanienko "-", napr. -24.

Ako upraviť aktuálny nárok na dovolenku zamestnancovi

Upravený aktuálny nárok na dovolenku sa ihneď zobrazí používateľovi na nástenke ako aj pri zadávaní udalostí do dochádzkového terminálu.


Ako aktivovať a deaktivovať prístup používateľa do FLOWii

Prístup do FLOWii môže aktivovať a deaktivovať jedine Administrátor.

Kliknite na Tím -> Používatelia, kde si otvoríte konkrétneho používateľa, ktorému chcete aktivovať alebo deaktivovať prístup a následne sa prekliknete na kartu Prihlásenie.

  1. Prihlasovací email sa automaticky prednastaví podľa kontaktného emailu z karty Osobné. V prípade, ak používateľ chce používať iný prihlasovací email, môže ho Administrátor zmeniť.
  2. Nastavte používateľovi profil, ktorý ste si zadefinovali v NastaveniachProfily. V prípade, ak nechcete vybrať profil pre používateľa, nechajte zvolený profil (Nepridelený). V takomto prípade bude mať používateľ plné práva do všetkých evidencií, okrem DochádzkyPoužívateľov. V týchto dvoch evidenciách bude mať prístup len na čítanie a samozrejme môže editovať svoje údaje.
  3. V prípade, ak nechcete aby používateľ vstupoval do FLOWii, označte políčko „Prihlásenie do FLOWii dočasne zakázať“. Aby sa mohol používateľ prihlasovať do FLOWii, musí mať zadefinované prihlasovacie meno a nesmie mať označené políčko „Prihlásenie do FLOWii dočasne zakázať“. Po uložení zamestnanca prostredníctvom tlačidla OK, sa Vám zobrazí informácia o tom, že na email zamestnanca boli zaslané prihlasovacie údaje.
  4. V prípade, ak máte aktivovaný dochádzkový terminál, či už vo FLOWii alebo na tablete, môžete si zvoliť či daný používateľ bude používať oba terminály, alebo len jeden z nich. Prípadne mu môžete v tejto časti zmeniť PIN kód.

Ako aktivovať a deaktivovať prístup do FLOWii