Oprava chýb

Ako opraviť chyby v dochádzke


V evidencii Dochádzka máte možnosť upravovať jednotlivé záznamy (napr. ak ste si na dochádzkovom systéme zvolili nesprávnu udalosť, alebo si potrebujete upraviť dátum, prípadne čas). Taktiež si môžete pridávať záznamy ručne. Jedná sa napríklad o prípady, kedy nebolo možné zadať záznam cez terminál (boli ste na služobnej ceste...), alebo ste na to jednoducho zabudli.

V evidencii Dochádzka (pod menu Tím) môžete pridať záznam pomocou voľby + Nový záznam, alebo pomocou "ceruzky" môžete upravovať existujúci záznam.

Ako editovať, zmeniť dochádzku zamestnanca


Pri niektorých udalostiach, ako napr. dovolenka, služobná cesta (t.j. udalosti, ktoré najčastejšie trvajú celý deň) sa objaví navyše aj označovacie políčko Celodenná udalosť. V tomto prípade sa preddefinujú aj časy podľa pracovného úväzku zamestnanca. Ak udalosť, ktorú zadávate nebude mať celodenné trvanie - odznačte políčko Celodenná udalosť a vyplňte správne časy.

Ako pridať celodennú udalosť