Korekcia salda

Ako spraviť korekciu salda dochádzky


Korekcie salda dochádzky je funkcia, ktorá vám dáva možnosť upravovať konečné saldo jednotlivých udalostí. Napríklad, ak zamestnancovi chýbajú hodiny, môžete mu odpracované hodiny doplniť z dôvodu, že prácu vykonával napríklad z domu, alebo ak sa mu zobrazuje nesprávna hodnota nároku na dovolenku, tento údaj môžete tiež zmeniť.

Funkciu nájdete priamo v evidencii Tím -> Dochádzka -> Viac -> Korekcie salda dochádzky -> Pridaj položku -> vyberte udalosť a do kolónky korekcia zadajte +/- hodnotu.

Príklad

Pracovný úväzok zamestnanca sa začal 1.4.2020. Ročný nárok na dovolenku zamestnanca je 20 dní. Dĺžka pracovného dňa je 8 hodín. FLOWii preráta aktuálny ročný nárok na dovolenku na 15 dní. Vo FLOWii potrebujete upraviť aktuálny nárok na dovolenku na 12 dní.

Kliknite na Tím -> Dochádzka -> Korekcie salda dochádzky -> Pridať položku -> zadáte informácie a uložíte.


Krok č. 1

V hornom menu kliknite na Tím -> Dochádzka.

Prehľad dochádzky zamestnancov


Krok č. 2

Následne kliknite na Viac -> Korekcie salda dochádzky.

Ako opraviť aktuálny nárok na dovolenku


Krok č. 3

Dátum doplňte menší ako aktuálny, vyberte meno zamestnanca, udalosť -> dovolenka a do korencie zadajte hodnotu +24.  Hodnota +24 vyjadruje počet dní v hodinách (8h x 3 dni), o ktoré sa má ponížiť aktuálny nárok na dovolenku. Zadané údaje uložte kliknutím na tlačidlo OK.

Ak potrebuje navýšiť zobrazovaný aktuálny nárok na dovolenku, použite namiesto znamienka „+“ zmanienko „-„, napr. -24.

Ako upraviť aktuálny nárok na dovolenku zamestnancovi


Upravený aktuálny nárok na dovolenku sa ihneď zobrazí používateľovi na nástenke ako aj pri zadávaní udalostí do dochádzkového terminálu.

Týmto istým spôsobom môžete upraviť aj iné udalosti v dochádzke, ako napríklad odpracovaný čas zamestnanca, služobné cesty, ...