Terminál v tablete

Ako používať dochádzkový terminál v tablete


Dochádzkový terminál je samostatná aplikácia na evidenciu dochádzky zamestnancov nainštalovaná v tablete. Tablet je možné umiestniť v blízkosti vchodu do firmy alebo na viditeľné miesto, ku ktorému majú zamestnanci prístup.

Údaje zadávané do tabletu sú automaticky prenesené do FLOWii webovej aplikácie. Tablet je potrebné mať pripojený na internet. V prípade, že vám internet nefunguje dáta sa nestratia. Aplikácia dáta uloží a pri opätovnom pripojení na internet sa dáta odošlú do webovej aplikácie a vy ich budete mať k dispozícii. To znamená, že dochádzkový systém v tablete funguje aj offline.


Dochádzkový terminál v tablete

Prihlasovanie je možné vykonať prostredníctvom identifikácie zamestnanca na základe PIN kódu alebo RFID čítačky.

Ak sa rozhodnete vo firme používať dochádzkový terminál v tablete, je potrebné najskôr nastaviť niektoré informácie vo FLOWii.

Každý používateľ FLOWii si môže skontrolovať svoj PIN kód cez Moje nastavenia, ale nemôže ho už meniť.

Informácie o PIN kóde zamestnanca


Zmenu PIN vykonáva len Administrátor. Ak pridávate nového používateľa do FLOWii, môžete označiť používanie dochádzkového terminálu v tablete už pri zadávaní používateľa.

Ako používať len dochádzkový terminál v tablete


Administrátor má prístup k nastaveniam dochádzky. V nastaveniach sa zobrazuje zoznam používateľov, ku ktorým môže zvoliť spôsob evidencie dochádzky - terminál vo FLOWii alebo terminál v tablete. Taktiež môže zmeniť PIN kódy používateľov.

Ako nastaviť používateľom používanie terminálu v tablete a PIN kód


Uvedenie terminálu do činnosti

Dochádzkový terminál v tablete je aplikácia určená pre tablety so systémom Android. Tablet je potrebné pripojiť na internet a následne nainštalovať bezplatnú pomocnú aplikáciu z obchodu Google Play.

  1. V aplikácii Google Play si stiahni aplikáciu FLOWii - dochádzkový terminál, ktorú si následne nainštalujte.
  2. V prípade, ak máte vo FLOWii zaregistrovaných viacero firiem, v ďalšom kroku vás aplikácia vyzve na zvolenie firmy, v ktorej budete dochádzkový terminál používať.
  3. Po zvolení firmy je aplikácia a terminál pripravená na používanie. Na tablete sa zobrazí klávesnica, do ktorej stačí zadať PIN kód, alebo priložiť kľúčenku k čítačke a zvoliť príslušnú udalosť.


Pridelenie RFID kľúčenky zamestnancovi

Ak ste sa rozhodli používať dochádzkový terminál v tablete a identifikáciu zamestnancov chcete vykonať pomocou RFID kľúčenky, je potrebné jednotlivé kľúčenky prideliť konkrétnym zamestnancom.

  1. Najskôr je potrebné vykonať nastavenia dochádzkového terminálu vo FLOWii (t.j. ktorí zamestnanci budú mať možnosť používať terminál na tablete).
  2. Následne je potrebné mať nainštalovanú a uvedenú do činnosti aplikáciu FLOWii - dochádzkový terminál zo stránky Google Play.
  3. V aplikácii v tablete si na úvodnej obrazovke zvoľte Nastavenia a následne akciu Nastavenie RFID používateľom.
  4. Prideľte na tablete RFID kľúčenky jednotlivým zamestnancom.
  5. Pridelenie RFID kľúčenky uvidíte v zozname zamestnancov pomocou ikonky.