Prehľad dochádzky

Ako sledovať dochádzku zamestnancov


Všetky udalosti zaznamenané cez FLOWii terminál alebo na tablete sa nachádzajú v evidencii Dochádzka. V nej si môže každý zamestnanec sledovať všetky príchody a odchody. Majiteľ má prehľad o aktuálnom stave zamestnancov odkiaľkoľvek a môže sledovať kedy chodia zamestnanci do práce a z práce.

Evidenciu Docházka nájdete v menu pod Tím -> Dochádzka.

Údaje do dochádzky sú napĺňané automaticky podľa udalostí z dochádzkového terminálu.

V stĺpci Stav rozlišujeme rôzne stavy

  1. Práve prebiehajúca udalosť.
  2. Ukončená a správne zadaná udalosť.
  3. Systém identifikoval chybne zadaný údaj a ponúka vám návrh opravy.


Karta Sumár

Na pravej informatívnej karte sa udáva celkový platený čas rozdelený na produktívny a neproduktívny, súkromný čas a tiež celkové saldo – teda aký čas je odpracovaný z celkového fondu pracovnej doby.

Systém pracuje s celkovým fondom zamestnanca zadaným na karte Pracovné.

Postačuje si vyfiltrovať meno zamestnanca, zvoliť obdobie, za ktoré sa majú zobraziť údaje o dochádzke a kliknúť na Sumár v pravej časti aplikácie.

Prehľad odpracovaných hodín zamestnanca za vybrané obdobie