Import

Ako importovať skladové položky?


Pred začatím používania online skladu odporúčame vytvoriť alebo importovať skladové položky (tovary). Nový tovar môžete pridať manuálne po jednom, alebo hromadne (ak máte tovarov viac) pomocou importu z excelu.

Postup

  1. Kliknite v hornom menu na evidenciu Fakturácia -> Tovary a služby -> Viac -> Import z excelu.
  2. Stiahnite si náš súbor v Exceli a vyplňte doň informácie o skladových položkách.
  3. Vyplnený súbor v Exceli importujte do FLOWii.

Krok č. 1

Kliknite v hornom menu na evidenciu Fakturácia -> Tovary a služby -> Viac -> Import z excelu.

Ako importovať skladové položky do FLOWii


Krok č. 2

Stiahnite si náš súbor v Exceli a vyplňte doň informácie o skladových položkách.

Ako stiahnuť súbor na import tovarov do FLOWii

Import tovarov a služieb do FLOWii - excel


Krok č. 3

Vyplnený súbor v Exceli uložte a importujte ho do FLOWii.

Import tovarov a služieb - posledný krok


TIP pre Vás: Pred importom tovarov si aktivujte všetky potrebné stĺpce a zoraďte si ich podľa toho ako Vám to najviac vyhovuje. Získate tak lepší prehľad o Vašich tovaroch a službách.