Čítačka čiarových kódov

Ako prepojiť čítačku čiarových kódov s FLOWii a ako s ňou správne pracovať


Čítačka čiarových kódov slúži na viacero účelov:

  • vyhľadáva produkty evidencii Tovary a služby,
  • načítava EAN kód k produktu v evidencii Tovary a služby,
  • vyhľadáva produkty pri vytváraní dokladu (skladový príjemka, skladový výdajka, faktúra, dodací list, objednávka a cenová ponuka).

Príklad č. 1: Vyhľadávanie produktov v evidencii Tovary a služby.

Postup: prejdite do evidencie Fakturácia -> Tovary a služby -> v ľavo hore kliknite na Fulltextové vyhľadávanie -> nascanujte čítačkou čiarových kódov EAN kód na produkte -> FLOWii vyhľadá konkrétny produkt.


Príklad č. 2: Načítanie EAN kódu k produktu v evidencii Tovary a služby.

Postup: prejdite do evidencie Fakturácia -> Tovary a služby -> + Nový tovar, služba -> vyplňte údaje k položke, kliknite na pole EAN a nascanujte čítačkou čiarový kód na produkte.


Príklad č. 3: Vyhľadávanie produktu pri vytváraní dokladu.

Postup: prejdite do evidencie Sklad -> Nový doklad -> + Pridať položku a nascanujte čítačkou čiarový kód na produkte, ktorý sa Vám automaticky dotiahne do skladového dokladu. Týmto spôsobom môžete postupne pridávať ďalšie položky do skladovej príjemky alebo výdajky a na záver doklad uložiť.


Čítačku čiarových kódov si môžete vybrať podľa vlastných preferencií. Každá čítačka má iné vlastnosti, dizajn a cenu. Návod na prepojenie čítačky s Vašim počítačom je súčasťou balenia konkrétneho modelu čítačky. Štandardne postačuje čítačku prepojiť USB káblom s Vašim počítačom a vykonať základné nastavenia.

Príklad bezdrôtovej čítačky: Virtuos CCD bezdrôtová čítačka HW-855A – čierna.