Online sklad vo FLOWii poskytuje prehľadnú a spoľahlivú skladovú evidenciu vašich tovarov. Navyše je FLOWii sklad prepojený s plnohodnotnou fakturáciou. Z príjemky alebo výdajky zo skladu je možné vytvoriť faktúru, dobropis, dodací list či objednávku.

Sklad vo FLOWii môžete využívať samostatne, alebo si môžete aktivovať ďalšie FLOWii riešenie a získate tak plnohodnotný podnikový softvér (CRM, riadenie úloh, riadenie zákaziek, evidencia príjmov a výdavkov, dochádzkový systém, hromadný emaling).

Ako si aktivovať sklad vo FLOWii? Je to veľmi jednoduché. Prejdite na „ozubené koliečko“ v hornom menu, následne kliknite na „FLOWii riešenia“ a aktivujte si sklad.