Ako pracovať so skladom


Online sklad vo FLOWii poskytuje prehľadnú skladovú evidenciu Vašich tovarov. Navyše je FLOWii skladový systém prepojený s plnohodnotnou fakturáciou. Z príjemky alebo výdajky zo skladu je možné vytvoriť faktúru, dobropis, dodací list a objednávku.

Sklad vo FLOWii môžete využívať samostatne, alebo si môžete aktivovať ďalšie FLOWii riešenie a získate tak plnohodnotný podnikový softvér (CRM, riadenie úloh, riadenie zákaziek, evidencia príjmov a výdavkov, dochádzkový systém, hromadný emaling).

Ako evidovať skladové položky online